Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ 2020: Minimální platby vzrostly o 300 korun

Sobota, 25. ledna 2020, Lenka Chládková

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy podnikatelé, kteří provozují svoji obchodní činnost na základě živnostenského listu, jsou povinni odvádět pravidelné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. I při nízkých příjmech musí být placeno alespoň minimální pojistné, to se pro rok 2020 opět navýšilo. OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost a platí minimální měsíční zálohy na sociální i zdravotní pojištění, si ve srovnání s rokem 2019 každý měsíc připlatí 300 Kč.

Podnikání jako hlavní činnost

1Sociální pojištění OSVČ 2020

Zálohy na sociální pojištění se vyměřují podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů, sazba pojištění činí 29,2 %.

Zálohy na sociální pojištění 2020: Příklad výpočtu
Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2019 ve výši 322 000 Kč.
Vyměřovací základ je jedna polovina: 322 000 Kč × 0,5 = 161 000 Kč
Sazba pojištění je 29,2 %: 161 000 Kč × 0,292 = 47 012 Kč
Za rok 2019 je podnikatel povinen České správě sociálního zabezpečení zaplatit 47 012 Kč.

Za rok 2019 podnikatel zaplatil na zálohách celkem 32 000 Kč, do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích musí doplatit 15 012 Kč.

Nové měsíční zálohy pro rok 2020 vychází na 3 918 Kč měsíčně (47 012 Kč / 12 = 3 918 Kč). Jestliže hlavní podnikatelská činnost netrvala po celý rok, počítá se pouze s počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

2Minimální a maximální výše zálohy na sociální pojištění 2020

Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro rok 2020 je 2 544 Kč, oproti loňskému roku došlo k navýšení o 156 Kč.

Minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, je stanoven na částku 104 508 Kč, odpovídá tak příjmům ve výši 209 016 Kč. Sociální pojištění je podnikatel v rámci hlavní činnosti povinen hradit vždy. Pokud jeho roční příjem nedosáhne na částku 209 016 Kč, je jeho vyměřovací základ nižší než minimální, i přes to ale musí v roce 2020 platit minimální výši zálohy, tedy 2 544 Kč.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění je pro rok 2020 stanoven na 1 672 080 korun. Pokud podnikatel dosáhne vyššího vyměřovacího základu, pak se mu od této částky již zálohy na sociální pojištění nenavyšují.

Maximální výše zálohy pro rok 2020 je 40 688 Kč měsíčně.

3 ČSSZ: Povinnosti OSVČ 2020

Podnikatel je ze zákona vůči České správě sociálního zabezpečení povinen:

 • Platit každý měsíc zálohy na sociální pojištění přinejmenším v minimální výši.
 • Měsíční zálohy platit vždy během aktuálního měsíce, například za leden 2020 je nutné zálohu uhradit nejpozději do 31. ledna 2020.
 • Novou výši zálohy platit až v měsíci, ve kterém je podán Přehled o příjmech a výdajích.
 • Podat Přehled o příjmech a výdajích nejpozději do jednoho měsíce ode dne, do kterého se má podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 musí být podán nejpozději v pondělí 4. května 2020.
 • Případný nedoplatek na sociálním pojištění uhradit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích, nejdéle do 12. května 2020.
 • Využívá-li podnikatel služeb daňového poradce, je možné Přehled podat až 3. srpna 2020. Tutu skutečnost je nutné oznámit ČSSZ nejpozději do 2. května 2020 předložením plné moci podepsané daňovým poradcem, případný nedoplatek je třeba zaplatit do 10. srpna 2020.
 • Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy již od zahájení své podnikatelské činnosti.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

4 Zdravotní pojištění OSVČ 2020

Zálohy na zdravotní pojištění se vyměřují podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů, sazba pojištění činí 13,5 %.

Zdravotní pojištění 2020: Příklad výpočtu
Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2019 ve výši 400 000 Kč.
Vyměřovací základ je jedna polovina: 400 000 Kč × 0,5 = 400 000 Kč
Sazba pojištění je 13,5 %: 200 000 Kč × 0,135 = 27 000 Kč.
Za rok 2019 je podnikatel povinen zdravotní pojišťovně zaplatit 27 000 Kč. Podnikatel po celý rok 2019 platil pravidelně minimální měsíční zálohu ve výši 2 208 Kč. Na zálohách tak za rok 2019 zaplatil 26 496 Kč. Podnikateli vznikl nedoplatek ve výši 504 Kč, který musí do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích doplatit zdravotní pojišťovně.

5 Minimální a maximální výše zálohy na zdravotní pojištění 2020

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2020 je 2 352 Kč, oproti loňskému roku došlo k navýšení o 144 Kč.

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

6 Zdravotní pojišťovna: Povinnosti OSVČ 2020

Podnikatel je ze zákona vůči své zdravotní pojišťovně povinen:

 • Platit každý měsíc zálohy na zdravotní pojištění přinejmenším ve stanovené minimální výši.
 • Měsíční zálohy na zdravotní pojištění platit na účet příslušné zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na zdravotní pojištění například za měsíc březen musí být uhrazena do 8. dubna.
 • Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, do kterého se má podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 musí být podán nejpozději v pondělí 4. května 2020.
 • Případný nedoplatek na zdravotním pojištění uhradit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích, nejdéle do 12. května 2020.
 • Využívá-li podnikatel služeb daňového poradce, je možné Přehled podat až 3. srpna 2020. Tutu skutečnost je nutné příslušné pojišťovně oznámit nejpozději do 2. května 2020 předložením plné moci podepsané daňovým poradcem, případný nedoplatek je třeba zaplatit do 10. srpna 2020.
 • Novou výši minimální zálohy na zdravotní pojištění platit již od ledna 2020.
 • Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy už od počátku své činnosti.

Příslušné formuláře pro Přehled o příjmech a výdajích najdete na webových stránkách své zdravotní pojišťovny. Tiskopisy jsou k dispozici na pobočkách pojišťoven.

Podnikání jako vedlejší činnost

1 Sociální pojištění OSVČ při vedlejší činnosti 2020

Podnikat lze také při zaměstnání, studiu, v důchodu nebo během mateřské dovolené, v takovém případě jde o vedlejší činnost. Na vedlejší činnost se vztahuje minimální vyměřovací základ ve snížené výši, a tedy i nižší minimální záloha. Pro rok 2020 je stanovena minimální záloha ve výši 1 018 Kč.
Zálohy na sociální pojištění se při vedlejší činnosti nemusí platit, pokud se jedná o:

 • Podnikatele, který právě zahájil svou podnikatelskou činnost
  První rok se zálohy na sociální pojištění neplatí. O tom, že je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, je třeba příslušnou správu sociálního zabezpečení informovat. Pojistné se doplácí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů.
 • Rozhodnou částku pro rok 2020
  Jestliže podnikatel nevydělá v roce 2020 více než 83 604 Kč, sociální pojištění neplatí, v následujícím roce dokonce ani neodvádí zálohy. Pojištění se doplatí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů. Pro rok 2019 platí rozhodná částka 78 478 Kč.

2 Zdravotní pojištění OSVČ při vedlejší činnosti 2020

Minimální vyměřovací základ se na výkon vedlejší podnikatelské činnosti nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění se platí až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku.

Zaměstnanci, kteří si přivydělávají podnikáním, zálohy nemusí platit vůbec. Zdravotní pojištění doplácí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů.

Komentáře