Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ 2018: Zálohy, hlavní činnost, vedlejší činnost…

Lenka Chládková
Publikováno 31. ledna 2018

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jinými slovy živnostníci a podnikatelé, kteří provozují svoji obchodní činnost na základě živnostenského listu, jsou povinni odvádět pravidelné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výše zálohy se vypočítává podle příjmů v předchozím období a závisí na tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána jako hlavní, nebo vedlejší činnost.

Podnikání jako hlavní činnost

 1. Sociální pojištění OSVČ 2022

  Záloha na sociální pojištění se vyměřuje podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů. Sazba pojištění činí 29,2 %.

  Příklad:

  1. Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2017 ve výši 322 000 Kč.
  2. Vyměřovací základ je jedna polovina: 322 000 Kč × 0,5 = 161 000 Kč
  3. Sazba pojištění je 29,2 %: 161 000 Kč × 0,292 = 47 012 Kč

  Za rok 2017 je podnikatel povinen České správě sociálního zabezpečení zaplatit 47 012 Kč. Pokud na zálohách zaplatil méně, musí rozdíl doplatit do osmi dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.

  Nové měsíční zálohy pro rok 2022 vychází na 3 918 Kč měsíčně – (47 012 Kč / 12 = 3 918 Kč).

  Jestliže podnikatelská činnost netrvala celý rok, počítá se pouze s počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

 2. Minimální a maximální výše zálohy na sociální pojištění 2022

  Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro rok 2022 je 2 189 .

  Minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, je stanoven na částku 89 940 Kč, odpovídá tak příjmům ve výši 179 880 Kč.

  Sociální pojištění je podnikatel v rámci hlavní činnosti povinen hradit vždy. Pokud podnikatel vykazuje nižší příjmy než 179 880 Kč, a jeho vyměřovací základ je tím pádem nižší než minimální, musí v roce 2022 platit minimální výši zálohy 2 189 Kč.

  Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění je pro rok 2022 stanoven na 1 438 992 korun. Pokud podnikatel dosáhne vyššího vyměřovacího základu, pak se mu již zálohy na sociální pojištění nenavyšují. V roce 2017 byl maximální vyměřovací základ 1 355 136 Kč.

  Maximální výše zálohy pro rok 2022 je 35 015 Kč měsíčně.

 3. Povinnosti OSVČ vůči ČSSZ

  Podnikatel je ze zákona vůči České správě sociálního zabezpečení povinen

  1. Platit každý měsíc zálohy na sociální pojištění alespoň v minimální výši.
  2. Platit zálohy na účet příslušné správy sociálního zabezpečení vždy do 20. dne následujícího měsíce. Záloha na sociální pojištění například za měsíc březen musí být uhrazena do 20. dubna.
  3. Platit novou výši zálohy pro rok 2022 až v měsíci, ve kterém je podán Přehled o příjmech a výdajích.
  4. Podat Přehled o příjmech a výdajích nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém se mělo podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 musí být podán nejpozději do 2. května 2018.
  5. Případný nedoplatek na sociálním pojištění doplatit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.
  6. Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy už od počátku své činnosti.

  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 je k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení.

 4. Zdravotní pojištění OSVČ 2022

  Záloha na zdravotní pojištění se vyměřuje podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů. Sazba pojištění činí 13,5 %.

  Příklad

  1. Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2017 ve výši 360 000 Kč.
  2. Vyměřovací základ je jedna polovina: 360 000 Kč × 0,5 = 180 000 Kč
  3. Sazba pojištění je 13,5 %: 180 000 Kč × 0,135 = 24 300 Kč.

  Za rok 2017 je podnikatel povinen zdravotní pojišťovně zaplatit 24 300 Kč. Podnikatel po celý rok 2017 platil pravidelně minimální měsíční zálohu ve výši 1 906 Kč. Na zálohách tak zaplatil 22 872 Kč.

  Podnikatel musí do osmi dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích doplatit zdravotní pojišťovně 1 482 Kč. Nová výše měsíční zálohy je 2 025 Kč.

 5. Minimální a maximální výše zálohy na zdravotní pojištění 2022

  Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2022 je 2 024 Kč.

  Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

 6. Povinnosti OSVČ vůči zdravotní pojišťovně

  Podnikatel je ze zákona vůči své zdravotní pojišťovně povinen

  1. Platit každý měsíc zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši.
  2. Zálohy platit na účet příslušné zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na zdravotní pojištění například za měsíc březen musí být uhrazena do 8. dubna.
  3. Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém se mělo podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2017 musí být podán nejpozději do 2. května 2018.
  4. Případný nedoplatek na zdravotním pojištění doplatit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.
  5. Novou výši minimální zálohy platit již od ledna.
  6. Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy už od počátku své činnosti.

  Příslušné formuláře pro přehled o příjmech a výdajích najdete na webu zdravotní pojišťovny, ve které jste nahlášeni. Tiskopisy jsou k dispozici na pobočkách pojišťoven.

Podnikání jako vedlejší činnost

 1. Sociální pojištění OSVČ při vedlejší činnosti 2022

  Pokud si podnikáním pouze přivyděláváte při zaměstnání, důchodu, rodičovském příspěvku, na mateřské nebo při studiu, vztahuje se na vás minimální vyměřovací základ ve snížené výši, a tedy i nižší minimální záloha. Minimální záloha je stanovena pro rok 2022 na 876 Kč.

  Zálohy na sociální pojištění se při vedlejší činnosti nemusí platit, pokud se jedná o:

  Podnikatele, který zahájil svou činnost.

  První rok zálohy na sociální pojištění vůbec platit nemusí. Pojistné doplatí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle svých skutečných zisků.

  Rozhodnou částku pro rok 2019.

  Jestliže podnikatel nevydělal více jak 71 950 Kč, nemusí platit sociální pojištění a v dalším roce nemusí ani odvádět zálohy. Pojištění se doplatí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů. Pro rok 2017 byla rozhodná částka 67 756 Kč.

 2. Zdravotní pojištění OSVČ při vedlejší činnosti 2022

  Minimální vyměřovací základ pro výkon vedlejší podnikatelské činnosti není stanoven. OSVČ není při vedlejší činnosti povinna platit minimální měsíční zálohy.

  Zaměstnanci, kteří si podnikáním přivydělávají, měsíční zálohy neplatí. Zdravotní pojištění za celý rok doplácí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů. Penzisté případně studenti neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce podnikání. V dalších letech zálohy platí, jejich výše se stanovuje ze skutečných příjmů. Může se pohybovat třeba i v řádech stokorun.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.