Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ 2017

úterý, 14. února 2017, Lenka Chládková

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jinými slovy živnostníci a podnikatelé, kteří provozují svoji obchodní činnost na základě živnostenského listu, jsou povinni odvádět pravidelné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Výše zálohy se vypočítává podle příjmů v předchozím období a závisí na tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána jako hlavní, nebo vedlejší činnost.

Podnikání jako hlavní činnost

1Sociální pojištění 2017

Záloha na sociální pojištění se vyměřuje podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů. Sazba pojištění činí 29,2 %.

Příklad:

 1. Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2016 ve výši 322 000 Kč.
 2. Vyměřovací základ je jedna polovina: 322 000 Kč × 0,5 = 161 000 Kč
 3. Sazba pojištění je 29,2 %: 161 000 Kč × 0,292 = 47 012 Kč

Za rok 2016 je podnikatel povinen České správě sociálního zabezpečení zaplatit 47 012 Kč. Pokud na zálohách zaplatil v průběhu roku 2016 méně, musí být rozdíl doplacen do osmi dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.

Nové měsíční zálohy pro rok 2017 vychází na 3 918 Kč měsíčně – (47 012 Kč / 12 = 3 918 Kč).

Jestliže podnikatelská činnost netrvala celý rok, počítá se pouze s počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

2Minimální a maximální výše zálohy na sociální pojištění 2017

Minimální výše zálohy pro rok 2017 je 2 061 Kč.

Minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, je stanoven na částku 84 696 Kč, odpovídá příjmům 169 392 Kč.

Sociální pojištění je podnikatel v rámci hlavní činnosti povinen hradit vždy. Pokud podnikatel vykazuje nižší příjmy než 169 392 Kč, a jeho vyměřovací základ je tím pádem nižší než minimální, musí v roce 2017 platit zálohy alespoň ve výši 2 061 Kč.

Maximální výše zálohy pro rok 2017 je 32 975 korun měsíčně.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se navýšil na 1 355 136 korun. Pokud podnikatel dosáhne vyššího vyměřovacího základu, pak se mu již zálohy na sociální pojištění nezvyšují.

Pro rok 2016 byl maximální vyměřovací základ stanoven na 1 296 288 Kč.

3Povinnosti OSVČ vůči ČSSZ

Podnikatel je ze zákona vůči České správě sociálního zabezpečení povinen:

 1. Platit každý měsíc zálohy na sociální pojištění alespoň v minimální výši.
 2. Platit zálohy na účet příslušné správy sociálního zabezpečení vždy do 20. dne následujícího měsíce. Záloha na sociální pojištění například za měsíc březen musí být uhrazena do 20. dubna.
 3. Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém se mělo podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 musí být podán nejpozději do 2. května 2017.
 4. Případný nedoplatek na sociálním pojištění doplatit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.
 5. V měsíci, ve kterém je podán Přehled o příjmech a výdajích, hradit již novou výši měsíční zálohy.
 6. Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy už od počátku své činnosti.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 je k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení.

4Zdravotní pojištění 2017

Záloha na zdravotní pojištění se vyměřuje podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů. Sazba pojištění činí 13,5 %.

Příklad:

 1. Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2016 ve výši 322 000 Kč.
 2. Vyměřovací základ je jedna polovina: 322 000 Kč × 0,5 = 161 000 Kč
 3. Sazba pojištění je 13,5 %: 161 000 Kč × 0,135 = 21 735 Kč.

Za rok 2016 je podnikatel povinen zdravotní pojišťovně zaplatit 21 735 Kč. Podnikatel platil pravidelně minimální měsíční zálohu pro rok 2016 ve výši 1 823 Kč. Na zálohách zaplatil za celý rok 21 876 Kč.

Vznikl mu přeplatek ve výši 141 Kč, který mu bude vrácen.

Nová výše zálohy je podle výpočtu 1 812 Kč, podnikatel ale musí měsíčně platit zálohy v minimálně stanovené výši 1 906 Kč.

5Minimální a maximální výše zálohy na zdravotní pojištění 2017

Minimální výše zálohy pro rok 2017 je 1 906 Kč.

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

6Povinnosti OSVČ vůči zdravotní pojišťovně

Podnikatel je ze zákona vůči své zdravotní pojišťovně povinen:

 1. Platit každý měsíc zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši.
 2. Zálohy platit na účet příslušné zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na zdravotní pojištění například za měsíc březen musí být uhrazena do 8. dubna.
 3. Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém se mělo podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 musí být podán nejpozději do 2. května 2017.
 4. Případný nedoplatek na zdravotním pojištění doplatit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích.
 5. Novou výši záloh platit již od ledna.
 6. Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy už od počátku své činnosti.

Příslušné formuláře pro přehled o příjmech a výdajích najdete na webu zdravotní pojišťovny, ve které jste nahlášeni. Tiskopisy jsou k dispozici na pobočkách pojišťoven.

Podnikání jako vedlejší činnost

1Sociální pojištění 2017

Pokud si podnikáním pouze přivyděláváte při zaměstnání, důchodu, rodičovském příspěvku, na mateřské nebo při studiu, vztahuje se na vás minimální vyměřovací základ ve snížené výši, a tedy i nižší minimální záloha. Minimální záloha je stanovena pro rok 2017 na 825 Kč.

Zálohy na sociální pojištění se při vedlejší činnosti nemusí platit, pokud se jedná o:

 1. Podnikatele, který zahájil svou činnost. První rok zálohy na sociální pojištění vůbec platit nemusí. Pojistné doplatí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle svých skutečných zisků.
 2. Rozhodnou částku pro rok 2017. Jestliže podnikatel nevydělal více jak 67 756 Kč, nemusí platit sociální pojištění a v dalším roce nemusí ani odvádět zálohy. Pojištění se doplatí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů. Pro rok 2016 byla rozhodná částka 64 813 Kč.

2Zdravotní pojištění 2017

Minimální vyměřovací základ pro výkon vedlejší podnikatelské činnosti není stanoven a na tyto OSVČ se tak nevztahuje povinnost platit minimální měsíční zálohy.

Zaměstnanci, kteří si podnikáním přivydělávají, měsíční zálohy neplatí. Zdravotní pojištění za celý rok doplácí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů. Penzisté případně studenti neplatí měsíční zálohy pouze v prvním roce podnikání. V dalších letech zálohy platí, jejich výše se stanovuje ze skutečných příjmů. Může se pohybovat třeba i v řádech stokorun.

Komentáře

 • Alison 17. února 2017 v 10:06

  Jsem studentka kombinovaneho studia. (20 let) Momentalne pouze studuji. Kdybych zacala podnikat je muj prijem bran jako hlavni nebo vedlejsi?

 • Alison 17. února 2017 v 10:08

  Jeste bych doplnila,ze studuji statni VŠ.

 • Svatopluk Kadeřábek 9. ledna 2018 v 15:18

  Chtěl bych Vás poprosit, zda byste byli tak laskavi a pokud máte přehled minimálních záloh od roku 1991 do roku 2018 na sociálním pojištění pro OSVČ – hlavní činnost, tak mi ji mohli poslat na tento mail ( spk1979@seznam.cz). Mnohokrát Vám děkuji