Zdravotní a sociální pojištění 2021: Minimální zálohy se pro OSVČ navýšily o 85 Kč

Redakce
Publikováno 18. ledna 2021

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), tedy podnikatelé, kteří provozují svoji obchodní činnost na základě živnostenského listu, jsou povinni odvádět pravidelné měsíční zálohy na zdravotní a sociální pojištění. I při nízkých příjmech musí být placeno alespoň minimální pojistné, to se pro rok 2021 opět navýšilo. OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost a platí minimální měsíční zálohy na sociální i zdravotní pojištění, si ve srovnání s rokem 2020 každý měsíc připlatí 85 Kč.

Podnikání jako hlavní činnost

 1. Sociální pojištění OSVČ 2021

  Minimální výše zálohy na zdravotním pojištění pro rok 2021 je 2 393 Kč, oproti loňskému roku došlo k navýšení o 41 Kč.

  Zálohy na sociální pojištění se vyměřují podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů, sazba pojištění činí 29,2 %.

  Zálohy na sociální pojištění 2021: Příklad výpočtu

  Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2020 ve výši 322 000 Kč. Vyměřovací základ je jedna polovina: 322 000 Kč × 0,5 = 161 000 Kč
  Sazba pojištění je 29,2 %: 161 000 Kč × 0,292 = 47 012 Kč
  Za rok 2021 je podnikatel povinen České správě sociálního zabezpečení zaplatit 47 012 Kč.

  Za rok 2020 podnikatel zaplatil na zálohách celkem 32 000 Kč, do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích musí doplatit 15 012 Kč.

  Nové měsíční zálohy pro rok 2021 vychází na 3 918 Kč měsíčně (47 012 Kč / 12 = 3 918 Kč). Jestliže hlavní podnikatelská činnost netrvala po celý rok, počítá se pouze s počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

 2. Minimální a maximální výše zálohy na sociální pojištění 2021

  Minimální výše zálohy na sociální pojištění pro rok 2021 je 2 588 Kč, oproti loňskému roku došlo k navýšení o 44 Kč.

  Minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, je stanoven na částku 106 332 Kč, odpovídá tak příjmům ve výši 212 664 Kč. Sociální pojištění je podnikatel v rámci hlavní činnosti povinen hradit vždy. Pokud jeho roční příjem nedosáhne na částku 209 016 Kč, je jeho vyměřovací základ nižší než minimální, i přes to ale musí v roce 2021 platit minimální výši zálohy, tedy 2 588 Kč.

  Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění je pro rok 2021 stanoven na 1 701 168 korun. Pokud podnikatel dosáhne vyššího vyměřovacího základu, pak se mu od této částky již zálohy na sociální pojištění nenavyšují.

  Maximální výše zálohy pro rok 2021 je 40 688 Kč měsíčně.

 3. ČSSZ: Povinnosti OSVČ 2021

  Podnikatel je ze zákona vůči České správě sociálního zabezpečení povinen:

  • Platit každý měsíc zálohy na sociální pojištění přinejmenším v minimální výši.
  • Měsíční zálohy platit vždy během aktuálního měsíce, například za leden 2021 je nutné zálohu uhradit nejpozději do 31. ledna 2021.
  • Novou výši zálohy platit až v měsíci, ve kterém je podán Přehled o příjmech a výdajích.
  • Podat Přehled o příjmech a výdajích nejpozději do jednoho měsíce ode dne, do kterého se má podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 musí být podán nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021. Při elektronickém podání je termín sobota 1. května.
  • Případný nedoplatek na sociálním pojištění uhradit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích, nejdéle do 13. května 2021.
  • Využívá-li podnikatel služeb daňového poradce, je možné Přehled podat až 2. srpna 2021. Tutu skutečnost je nutné oznámit ČSSZ nejpozději do 3. května 2021 předložením plné moci podepsané daňovým poradcem, případný nedoplatek je třeba zaplatit do 12. srpna 2021.
  • Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy již od zahájení své podnikatelské činnosti.

  Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 je k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

 4. Zdravotní pojištění OSVČ 2021

  Zálohy na zdravotní pojištění se vyměřují podle příjmů z podnikání po odečtení výdajů za předchozí kalendářní rok. Vyměřovací základ se stanovuje jako jedna polovina příjmů, sazba pojištění činí 13,5 %.

  Zdravotní pojištění 2021: Příklad výpočtu

  Podnikatel po odečtení výdajů vykazuje příjmy za rok 2020 ve výši 400 000 Kč.Vyměřovací základ je jedna polovina: 400 000 Kč × 0,5 = 400 000 Kč
  Sazba pojištění je 13,5 %: 200 000 Kč × 0,135 = 27 000 Kč.
  Za rok 2020 je podnikatel povinen zdravotní pojišťovně zaplatit 27 000 Kč. Podnikatel po celý rok 2020 platil pravidelně minimální měsíční zálohu ve výši 2 352 Kč. Na zálohách tak za rok 2020 zaplatil 28 224 Kč. Podnikateli vznikl přeplatek ve výši 1 224 Kč. V případě nedoplatku by byl povinen částku uhradit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích doplatit zdravotní pojišťovně.

 5. Minimální a maximální výše zálohy na zdravotní pojištění 2021

  Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021 je 2 393 Kč, oproti loňskému roku došlo k navýšení o 41 Kč.
  Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

 6. Zdravotní pojišťovna: Povinnosti OSVČ 2021

  Podnikatel je ze zákona vůči své zdravotní pojišťovně povinen:

  • Platit každý měsíc zálohy na zdravotní pojištění přinejmenším ve stanovené minimální výši
  • Měsíční zálohy na zdravotní pojištění platit na účet příslušné zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na zdravotní pojištění například za měsíc březen musí být uhrazena do 8. dubna.
  • Podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, do kterého se má podat daňové přiznání. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 musí být podán nejpozději v sobotu 1. května 2021.
  • Případný nedoplatek na zdravotním pojištění uhradit do 8 dnů od podání Přehledu o příjmech a výdajích, nejdéle do 13. května 2021.
  • Využívá-li podnikatel služeb daňového poradce, je možné Přehled podat až 2. srpna 2021. Tutu skutečnost je nutné příslušné pojišťovně oznámit nejpozději do 3. května 2021 předložením plné moci podepsané daňovým poradcem, případný nedoplatek je třeba zaplatit do 12. srpna 2021.
  • Novou výši minimální zálohy na zdravotní pojištění platit již od ledna 2021.
  • Jako začínající podnikatel platit minimální zálohy už od počátku své činnosti.

  Příslušné formuláře pro Přehled o příjmech a výdajích najdete na webových stránkách své zdravotní pojišťovny. Tiskopisy jsou k dispozici na pobočkách pojišťoven.

 7. Sociální pojištění OSVČ při vedlejší činnosti 2021

  Podnikat lze také při zaměstnání, studiu, v důchodu nebo během mateřské dovolené, v takovém případě jde o vedlejší činnost. Na vedlejší činnost se vztahuje minimální vyměřovací základ ve snížené výši, a tedy i nižší minimální záloha. Pro rok 2021 je stanovena minimální záloha ve výši 1 036 Kč.
  Zálohy na sociální pojištění se při vedlejší činnosti nemusí platit, pokud se jedná o:

  Podnikatele, který právě zahájil svou podnikatelskou činnost

  První rok se zálohy na sociální pojištění neplatí. O tom, že je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, je třeba příslušnou správu sociálního zabezpečení informovat. Pojistné se doplácí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů.

  Rozhodnou částku pro rok 2021

  Jestliže podnikatel nevydělá v roce 2021 více než 85 058 Kč, sociální pojištění neplatí, v následujícím roce dokonce ani neodvádí zálohy. Pojištění se doplatí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů. Pro rok 2021 platí rozhodná částka 85 058 Kč.

 8. Zdravotní pojištění OSVČ při vedlejší činnosti 2021

  Minimální vyměřovací základ se na výkon vedlejší podnikatelské činnosti nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění se platí až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku.

  Zaměstnanci, kteří si přivydělávají podnikáním, zálohy nemusí platit vůbec. Zdravotní pojištění doplácí po podání Přehledu o příjmech a výdajích podle skutečných příjmů.


P
Petr 24.01.2021 – 12:42

Dotaz: Podnikám jako osvč na vedlejší činnost od února 2020. První reok jsem tedy neplatil žádné zálohy na sociálnía zdravotní, od kdy mám začít platit minimální zálohy na sociální pojištění, když daňové přiznání budu podávat až cca v březnu ? Musím platit již za leden 2021 nyní, nebo se to nějak doplácí zpětně ?

Odpovědět

Lenka Chládková
Lenka Chládková redaktor Skrblíka 24.01.2021 – 13:33

Dobrý den, zálohy platíte až podle podaného Přehledu příjmů, pojistné se doplácí zpětně.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.