Přehledně: Nový bodový systém a další změny pro řidiče v roce 2024

Lenka Chládková
Publikováno 26. ledna 2024
 • Začátkem ledna 2024 vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • Novela zpřísňuje postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě, u menších prohřešků ukládá mírnější tresty
 • Dále se zavádí řidičák na zkoušku, je umožněno řízení od 17 let a zvyšuje se max. rychlost na dálnicích

Novela zákona o silničním provozu 2024

Novela zákona o silničním provozu vešla v platnost 1. ledna 2024. Přináší řadu zásadních změn – zavádí jasně daná pásma pokut a bodů, zpřísňuje postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě, a naopak snižuje pokuty za menší prohřešky. To ale není zdaleka vše, přinášíme přehled všech důležitých změn.

 1. Přehlednější a přísnější bodový systém

  Bodový systém je jednodušší, namísto původních pěti skupin trestných bodů jsou jen tři kategorie, a to 2 body, 4 body a 6 bodů.

  Hranice pro vybodování zůstává stejná – 12 bodů. K tomu stačí spáchání dvou nejvážnějších přestupků za 6 bodů, nebo tří středně závažných přestupků za 4 body.

 2. Nový bodový systém 2024

  Nový bodový systém zavádí namísto původních pěti skupin trestných bodů pouze tři kategorie přestupků, a to za 2 trestné body, 4 trestné body nebo 6 trestných bodů.

  Přestupky za 2 trestné body

  • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 10 km/h
  • Nezastavení před přechodem pro chodce
  • Parkování na místě pro invalidy
  • Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti

  Přestupky za 4 trestné body

  • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci
  • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 30 km/h mimo obec
  • Nedání přednosti v jízdě
  • Omezení chodce
  • Řízení bez řidičského oprávnění
  • Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky
  • Jízda se zadrženým řidičským oprávněním
  • Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu
  • Jízda bez ochranné přilby na motocyklu nebo mopedu
  • Telefon za volantem
  • Opuštění místa dopravní nehody
  • Neprodlené nezastavení vozidla
  • Nedodržení bezpečné vzdálenosti (osobní vozy 30 m, nákladní 50 m)
  • Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem

  Přestupky za 6 trestných bodů

  • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci
  • Překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 50 km/h mimo obec
  • Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
  • Odmítnutí podrobení se testu na alkohol nebo drogy
  • Způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví
  • Jízda v protisměru, couvání nebo otáčení se na dálnici
  • Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
  • Porušení zákazu předjíždění
  • Jízda na červenou, nezastavení na signál “Stůj!”
  • Ohrožení chodce
 3. Vyšší pokuty za rychlost, telefonování nebo řízení pod vlivem

  U závažných přestupků se zpřísnila délka zákazu řízení a zároveň se zvýšila sazba u pokut. U některých pokut došlo k navýšení až o 150 %.

  • U telefonu za volantem hrozí bloková pokuta 2 500–3 000 Kč (dříve do 1 000 Kč), ve správním řízení pak 4 000 – 10 000 Kč (dříve 1 500–2 500 Kč), přísnější je bodový postih – řidič, který bude manipulovat s telefonem za volantem, dostane 4 body.
  • Za překročení rychlosti o 40 km/h v obci (nebo o 50 km/h mimo obec) může být udělena pokuta až 25 tisíc korun, navíc policie může odebrat řidičský průkaz hned na místě. Stejná pokuta hrozí za jízdu na červenou a vjezd na železniční přejezd přes zákaz.
  • Jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek byla pokutována v přestupkovém řízení 2 500– 20 000 Kč, s novou právní úpravou půjde o pokutu ve výši 7 000–25 000 Kč.
  • Odmítnutí dechové zkoušky může řidiče stát až 75 000 Kč namísto původních 50 000 Kč. O řidičák je možné přijít až na dobu 3 let.
  • Nezastavení před přechodem pro chodce řidiče vyjde na místě na 2 500–3 500 Kč. Pokud se přestupek dostane do přestupkového řízení, půjde o částku 4 000–10 000 Kč.

  Naopak sníženy jsou postihy za nerozsvícená světla, špatné parkování, porušení zákazu zastavení nebo zákazu stání. Místo 2 000 Kč by měly pokuty za uvedené, případně jiné drobné přestupky vyjít do 1 500 Kč.

  Aktuální přehled přestupků, pokut a bodů je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR.

 4. Zvýšení rychlosti na dálnicích na 150 km/hod

  Rychlostí až 150 km za hodinu budou moci jezdit řidiči na přesně určených úsecích vybraných dálnic, zatím však nejsou určeny. Vytipované jsou tři úseky, a to:

  • dálnice D3: úsek mezi Táborem a Českými Budějovicemi
  • dálnice D1: úsek mezi Přerovem a Říkovicemi
  • dálnice D11: úsek mezi Hradcem Králové a Jaroměří.

  I když novela, která zavádí max. rychlost na českých dálnicích na 150 km za hodinu, platí od ledna, na legální jízdu rychlostí 150 km/hod si budeme muset počkat. První úsek by měl být v provozu ke konci roku 2024.

 5. Řidičák od 17 let: Podmínkou je řízení s mentorem

  Každý, kdo chce získat řidičské oprávnění v režimu L17 (řidičské oprávnění pro skupinu B od 17 let), musí absolvovat standardní výuku a výcvik v autoškole pro skupinu B, stejně jako jakýkoliv jiný žadatel. Rozdíl je pouze v tom, že se začíná o rok dříve. Mladý řidič do 18 let může řídit motorové vozidlo skupiny B za přítomnosti konkrétního zkušeného řidiče, který je zapsán v registru řidičů jako jeho mentor. Řidič v režimu L17 může mít maximálně 4 mentory.

  Úkolem mentora je dohlédnout na mladého řidiče, radit mu ve složitých situacích a upozornit ho na případná nebezpečí. Mentor musí splňovat několik kritérií, například nesmí mít bodový záznam, musí mít řidičské oprávnění pro skupinu B po dobu více než 10 let a nesmí mít zadržený řidičský průkaz.

  Podrobné informace jsou dostupné na stránkách autoskolal17.cz.

 6. Řidičák na zkoušku 2024

  Zatímco v Česku je řidičák na zkoušku čerstvou novinkou, ve většině evropských států je řidičský průkaz se zkušební lhůtou běžná věc. Řidičák na zkoušku se týká všech řidičů, kteří mají řidičské oprávnění kratší dobu než dva roky, tedy i řidičů, kteří získali řidičák v letech 2022 a 2023. Podle statistik jde o více než 200 tisíc řidičů.

  Pokud řidič během dvouleté zkušební lhůty spáchá závažný dopravní přestupek, musí povinně na Dopravně psychologický pohovor a na praktické školení začínajících řidičů v autoškole.

  Jde o přestupky, které byly spáchány od 1. ledna 2024. Konkrétně:

  • Trestné činy se zákazem řízení motorových vozidel – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví
  • Přestupky se zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol
  • Přestupky a trestné činy hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červený signál, pokyn “Stůj!”

  V případě, že řidič do 3 měsíců od spáchání přestupku neabsolvuje pohovor a školení, bude muset odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a už nebude moci řídit.

 7. Řidičák a techničák můžete nechat doma

  Od 1. ledna 2024 řidiči nemusí mít na cestách po Česku u sebe řidičský průkaz ani technický průkaz, oba doklady ale musí být platné.

  Namísto 2 technických průkazů je od začátku ledna 2024 jen jeden. Výměna technického průkazu proběhne při první návštěvě úřadu v jiné záležitosti, není třeba jít na úřad speciálně kvůli výměně. V novém dokladu budou uvedeny základní potřebné informace, zbytek bude dostupný elektronicky.

 8. Roční dálniční známka 2024 výrazně zdraží

  Od 1. března 2024 si řidiči za roční známku ČR připlatí 800 Kč, ze současných 1 500 korun cena zdraží na 2 300 korun. Měsíční a desetidenní známky naopak o něco málo zlevní. Zavádí se jednodenní dálniční známka a také se mění pravidla pro hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO2/km.

  Více podrobností najdete v článku Elektronická dálniční známka ČR 2024. Za určitých podmínek můžete získat roční dálniční známku ZDARMA při zřízení účtu SkipPay. Akci je možné využít do 29. února 2024.

 9. Jednodušší administrativa při změně vlastníka vozidla

  Během ledna se zavádí elektronické podání žádostí o změny v Registru silničních vozidel. Jde o další rozšíření funkcí Portálu dopravy, díky kterým se mimo jiné zjednoduší zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla. Nové auto půjde registrovat jednoduše přes internet.

  Zároveň došlo ke zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, nebo žádosti o zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel.

 10. Nové dopravní značky 2024

  Přehledně: Nový bodový systém a další změny pro řidiče v roce 2024

  Od 1. ledna 2024 se budeme setkávat s novými značkami, mimo jiné jde o:

  • Sdílená zóna a Konec sdílené zóny
   Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně. Typickým příkladem sdílené zóny jsou ulice se smíšeným provozem, kde není možné oddělit chodníky od vozovky. Nachází se většinou v historických centrech měst. Ve sdílené zóně je maximální povolená rychlost 20 km/h a platí zde pravidlo pravé ruky. Tramvaj má ve sdílené zóně přednost vždy.
  • Bezpečný odstup
   Značka ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou informuje o bezpečném odstupu mezi jedoucími vozidly.
  • P+D
   Značka označuje parkoviště pro ty, kteří zaparkují vůz a pokračují jako spolujezdci v jiném autě.

  Kompletní přehled nových značek, jejich konkrétní popis a podobu najdete ve vyhlášce č. 386/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


K
Karel 28.01.2024 – 11:56

dík za konkrétní stručný přehled , moc fajn! .......... Na TV Nova byla informace , že již není nutné vozit s sebou " Lékařský posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla " nad 65 let. Nikde jinde jsem se s tou informaci nesetkal . Jaká je skutečnost .

Odpovědět

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás