Přehled příspěvků: Krizové ošetřovné, kompenzační bonus pro OSVČ a daňové úlevy pro firmy

Redakce
Publikováno 31. října 2020

V Česku platí tvrdé restrikce. Hlavním cílem je zpomalení šíření epidemie onemocnění covid-19. Bohužel, v důsledku těchto opatření došlo k výraznému omezení nebo úplnému pozastavení činnosti některých firem. O práci a výdělky tak přišli podnikatelé, zaměstnanci i osoby pracující na dohodu. Příjmy ze zaměstnání chybí také rodičům, kteří musí kvůli uzavření škol zůstat doma s dětmi.

Existuje několik situací, ve kterých je možné požádat o příspěvek, případně lze využít některých úlev od státu.

 1. Ošetřovné pro zaměstnance

  Pravidla se při vyplácení ošetřovného při druhé vlně koronaviru změnila. Ošetřovné se vztahuje pouze na péči o děti mladší 10 let a výše krizového ošetřovného činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Zaměstnanci dostanou nejméně 400 Kč za kalendářní den a to po celou dobu uzavření škol.

  O ošetřovné se žádá prostřednictvím formuláře na ePortálu ČSSZ vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Nárok na ošetřovné není v období školních prázdnin a během vyhlášeného ředitelského volna.

  Krizové ošetřovné je určeno zaměstnanecům, kteří mají:

  • dítě mladší 10 let,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině,
  • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)

  Osoby pracující na DPP/DPČ mají nárok na krizové ošetřovné pouze v případě, že je za ně odváděno sociální pojištění.

 2. Ošetřovné pro OSVČ

  Ošetřovné pro OSVČ je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Začátkem listopadu bude zveřejněna výzva “Ošetřovné pro OSVČ II”, na základě které bude možné požádat o dotaci za říjen 2020.

  Dotace je určena pro OSVČ, které nemohou vykonávat hlavní samostatnou výdělečnou činnost z důvodu péče o dítě do 10 let, nebo o hendikepovaného člověka kvůli uzavření školy či jiného zařízení. Výše dotace činí 400 Kč za kalendářní den.

  Nárok na dotaci nemá OSVČ, která pobírá invalidní nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství. Dotaci “Ošetřovné OSVČ II” nelze kombinovat s kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí.

 3. Mimořádná okamžitá pomoc spojená s COVID-19

  Mimořádná okamžitá pomoc spojená s COVID-19 (MOP COVID-19) představuje rychlou pomoc v nouzi na úhradu nezbytně nutných nákladů na živobytí.

  Poskytuje se na základní životní potřeby, tj. zejména na jídlo, ošacení, hygienické prostředky, nájem plus další náklady spojené s bydlením (energie, služby) a další nutné výdaje jako je domácí internet, poplatky za telefonní služby, hypotéka apod.

  Žádat může každá osoba žijící na území ČR, která vzhledem k nízkým nebo chybějícím finančním prostředkům nemůže uspokojit své základní životní potřeby, nebo nemůže uhradit náklady spojené s bydlením.

  Žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře (včetně příloh), nebo tiskopisu, který je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

 4. Kompenzační bonus OSVČ říjen 2020

  Na kompenzační bonus ve výši 500 Kč na den mají nárok jen OSVČ, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci vyhlášeného nouzového stavu. O bonus mohou dle tiskové zprávy Ministerstva financí ČR také žádat podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni. Jde především o dodavatele zboží a služeb. Podmínkou je omezení této navázané činnosti o nejméně 80 % za bonusové období.

  Bonusové období je vymezené vyhlášeným nouzovým stavem od 5. října do 20. listopadu 2020 s možností jeho automatického prodloužení. Kompenzační bonus pro OSVČ nelze kombinovat s jinou přímou podporou.

  Formulář žádosti o kompenzační bonus bude zveřejněn po dokončení celého legislativního procesu na webu Finanční správy. Termín zveřejnění se předpokládá na začátek listopadu 2020.

 5. Daňové úlevy pro podnikatele a firmy

  Vláda schválila daňové úlevy pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru. Podnikatelé mohou žádat o:

  • odložení úhrady daně z přidané hodnoty (DPH),
  • prominutí záloh na daň z příjmů fyzických a právnických osob,
  • odložení záloh na silniční daň,
  • plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků ke zmírnění dopadů šíření nákazy koronavirem.

  Podmínkou pro uplatnění úlev je podání oznámení příslušnému finančnímu úřadu e-mailem, nebo nově prostřednictvím webové aplikace.

 6. Podpora, dotace a úvěrové programy pro firmy

  Vláda bude až do konce roku vyplácet firmám zasaženým vládními restrikcemi příspěvky z programu Antivirus. Program má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů. Kromě toho mohou dotčené firmy žádat o podporu z programu Covid – Nájemné II, Covid- sport II, Covid – Kultura II, Covid – Bus nebo mohou využít Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem.

  Podrobné informace k jednotlivým programům jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.


E
Eva 01.11.2020 – 08:27

Děkuji. Velmi výstižné . Nikde jsem tyto přesné informace nenašla.

Odpovědět

A
Aleš 01.11.2020 – 10:31

A půl milionu pracujicich na DPP do 10 tisíc nedostane nic.Bravo .

Odpovědět

I
Ingrid 02.11.2020 – 21:08

Diskriminační program. Umělci vykonávající svou činnost na DPP nebo DPČ zase jako na jaře nedostanou NIC!

Odpovědět

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás