Životní pojištění Mutumutu: Naše zkušenosti, výhody a nevýhody

Lenka Chládková
Publikováno 21. ledna 2020

Mutumutu je tak trochu jiné životní pojištění – je poskytováno za velmi jasných a srozumitelných podmínek, sjednává se pouze online a navíc je možné až 30 % zaplaceného pojistného získat nazpět. Zní to až neuvěřitelně, proto jsme se životní pojištění od Mutumutu rozhodli vyzkoušet.

Pojistné krytí pouze pro 3 nejzávažnější životní situace

Mutumutu kryje výpadek příjmů při pracovní neschopnosti od 60. dne, invaliditěsmrti. V případě invalidity či pracovní neschopnosti vyplácí pojišťovna měsíční rentu v předem sjednané výši. V případě smrti se vyplácí jednorázová částka předem určeným osobám, výši odškodnění si nastavuje klient.

Cena životního pojištění Mutumutu

Mutumutu není tradiční pojišťovnou. Vzhledem k tomu, že se vše řeší online, nejsou zapotřebí pojišťovací agenti nebo kanceláře pojišťovny. Odpadají tak provize, nájmy a mnoho dalších nákladů, které se obvykle promítají do konečné ceny produktu. Díky tomu vychází Mutumutu podstatně levněji než většina běžných životních pojistek. Ale i přes to je cena životního pojištění individuální, neboť závisí na věku, typu povolání, dětech, zda se splácí hypotéka, výši platu a dalších faktorech.

Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku

Pro přesnější představu o ceně vám doporučujeme nechat si od Mutumutu zpracovat nezávaznou nabídku. K tomu je zapotřebí na webových stránkách vyplnit a odeslat jednoduchý dotazník. Během několika sekund obdržíte cenovou kalkulaci, uvedené limity a paramatry si můžete sami libovolně měnit.

Pokud vám je cokoli nejasného, můžete se kdykoli obrátit na telefonickou podporu na bezplatné lince.

Získejte část pojistného zpět s prevenčním programem

Cena v nabídce však nemusí být konečná, kupodivu ji je možné ještě snížit. Stačí pravidelně sportovat, nevynechávat pravidelné návštěvy u praktického lékaře a nekouřit. Celkem je možné získat nazpět až 30 % již uhrazeného pojistného.

Až 20 % pojistného se vrací každé čtvrtletí za splnění cílů v běhání, chození nebo při jízdě na kole. Kontrola plnění pohybových aktivit je prováděna prostřednictvím mobilní aplikace Mutumutu, která získává data z aplikací AppleHealth a GoogleFit. Dalších 10 % je možné získat jednou za rok a to 5 % za nekouření a 5 % za každoroční návštěvu praktického lékaře.

Sjednání pojištění Mutumutu online

Sjednání pojištění je jednoduché, vše se vyřizuje online. Lékařská prohlídka není nezbytná, vyplňuje se pouze dotazník. Nic se nepodepisuje, souhlas s využíváním služeb Mutumutu se potvrzuje první platbou.

Pojistnou smlouvu a další dokumenty potřebné k uzavření pojistky si je možné dopředu pečlivě prostudovat, vše je dostupné na webových stránkách Mutumutu. Smlouva má dohromady 2 strany, doplňující přílohy jsou obsáhlé o něco více, nicméně žádná nesrozumitelná ustanovení či poznámky pod čarou psané malinkými písmenky neobsahují.

Pojištění se sjednává minimálně na dobu 5 let. Jinak lze možné smlouvu vypovědět na základě dohody bez sankcí či výpovědní  lhůty.

Výluky životního pojištění Mutumutu

V podmínkách pojištění je jasně definováno 8 výluk. Pojištění nekryje situace vzniklé:

 • pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,
 • v souvislosti s válkou, vzpourami, teroristickými činy,
 • důsledkem sebevraždy nebo pokusu o ni,
 • následkem úrazů nebo chorob diagnostikovaných ještě před sjednáním pojištění,
 • důsledkem jaderné havárie nebo radioaktivní kontaminace,
 • při řízení auta nebo stroje bez příslušného oprávnění,
 • v souvislosti s těhotenstvím, porodem nebo potratem,
 • u rizikových sportů v případě pracovní neschopnosti nebo invalidity.

Výhody a nevýhody životního pojištění Mutumutu

Pokud bychom měli v obecné rovině definovat výhody a nevýhody životního pojištění Mutumutu, pak počet výhod nad nevýhodami jednoznačně převažuje. Z našeho pohledu jsou nevýhodou pouze omezené limity pojistných částek, někomu by ale nohlo vadit krytí pouze vážných rizik, absence spoření nebo nemožnost uzavřít smlouvu jinak než přes internet.

Výhody životního pojištění Mutumutu

 • Sjednání po internetu
 • Srozumitelné a jasné podmínky
 • Nižší cena pojištění při zdravém životním stylu
 • Žádná zbytečná administrativa
 • Pojištění je aktivní ihned po zaplacení pojistného
 • Krytí i v případě pracovní neschopnosti z důvodu psychických problémů
 • Žádné sankce či omezení při výpovědi smlouvy

Nevýhody životního pojištění Mutumutu

 • Omezené limity pojistných částek

M
Maty 17.06.2020 – 08:21

Pojištění je poskytování pouze pro lidi 18 ,-55 let 🤔

Odpovědět

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás