Tipli 100 Kč zdarma

Nepřiznali jste příjmy z Airbnb? Finanční správa zahájila kontroly

Pátek, 27. července 2018, Lenka Chládková

Do jednoho z nejrozsáhlejších projektů sdílené ekonomiky Airbnb se každým rokem zapojuje stále více uživatelů po celém světě. Hostitele na jedné straně láká vidina poměrně snadného přivýdělku, hosty na straně druhé pak možnost zažít vybranou destinaci jinak a hlavně výrazně levněji. Kvůli tomu, že Airbnb podstatně ovlivňuje turistickou situaci a nepřímo také realitní trh, se postupně zavádějí různá opatření a omezení. První dopady pocítí pronajímatelé, kteří řádně nedaní své příjmy z poskytování ubytovacích služeb.

 1. Daně z nepřiznaných příjmů zaplatíte zpětně

  Na podzim roku 2017 vydala Finanční správa oficiální posouzení povinností poskytovatelů ubytování prostřednictvím webových služeb. Z těchto informací jasně vyplývá, že krátkodobý pronájem zprostředkovaný přes Airbnb Finanční správa považuje za ubytovací služby. Na příjmy z poskytování ubytovacích služeb nahlíží jako na příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Jinými slovy, pokud pronajímáte pokoj, byt či dům přes Airbnb, nejde formálně o pronájem, ale o podnikatelskou činnost. A příjmy z každé podnikatelské činnosti se musí danit. Pokud nedaníte, hrozí postih.

  Své o tom ví pan Marek Řebíček, který na svém facebookovém profilu 24. července 2018 zveřejnil příspěvek: „Včerejší návštěva mého finančního úřadu bylo samé překvapení, jednak pobavilo, že paní správkyně sledují náš pirátský Facebook, ale pak zazněla otázka: “Pane Řebíčku, máme tady sjetinu z Airbnb, že jste v roce 2016 vydělal 18 535 Kč, obsahuje to vaše daňové přiznání?” Což o to, já to mám v pořádku a daně z příjmu se platit mají.“

  Podle vyjádření pana Řebíčka měla správkyně k dispozici jednotlivé částky za pobyty v roce 2016. Z toho je více než zřejmé, že Finanční správa získala všechny potřebné podklady k doměření daně.

  Tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství Petr Habáň nám na dotaz sdělil: „Finanční správa se snaží aktivně získávat data od internetových platforem, která lze využít pro vyhledávací a analytickou činnost a na základě kterých je možné následně daňové subjekty i kontrolovat. Na povinnosti subjektů, které se věnují tomuto druhu podnikání, FS opakovaně upozornila, m.j. v této tiskové zprávě. V případě, že máme indicie, že některé příjmy nebyly řádně zdaněny, vyzveme subjekty k podání daňového přiznání. Dodatečné zdanění je už ovšem spojeno se sankcí v souladu s daňovým řádem.“

 2. Airbnb poskytuje data o všech transakcích

  Z oficiálních zdrojů víme, že Ministerstvo financí řeší projekty sdílené ekonomiky tak, aby byl v ČR zachován řádný a spravedlivý výběr daní. V průběhu roku 2017 byla Úřadem vlády za spolupráce Ministerstva financí a dalších rezortů vypracována rozsáhlá analýza sdílené ekonomiky. Z analýzy plyne, že základním nedostatkem je to, že Finanční správa nemá informace o jednotlivých transakcích prováděných přes webové služby. Z tohoto důvodu Česká republika usiluje o zavedení informační povinnosti pro Airbnb a jiné podobné společnosti do legislativy na evropské úrovni.

  Webové služby fungující na principech sdílené ekonomiky většinou vycházejí chystaným regulacím vstříc. Příkladem může být dohoda vlády ČR se společností Uber. Na základě této dohody řidiči jezdící přes aplikaci budou dobrovolně evidovat své tržby a Uber poskytne finančnímu úřadu potřebná data týkající se jednotlivých transakcí. Tato informace je veřejně dostupná na stránkách Úřadu vlády v článku Výsledky vlády ČR v období prosinec 2017 – červen 2018.

  V souvislosti s Airbnb se nám žádnou oficiální zprávu o podobné dohodě najít nepodařilo. Nicméně finanční úřad může podle platné legislativy vyzvat provozovatele internetových platforem k poskytnutí informací správci daně. Provozovatelé jsou povinni na podobné výzvy reagovat a zaslat finančnímu úřadu požadovaná data.

 3. Další opatření jsou v plánu

  Aktuálně se chystá sloučení poplatku rekreačního a lázeňského s poplatkem z ubytovacích kapacit do jednoho poplatku, který bude povinný pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Novelu zákona o místních poplatcích již Ministerstvo financí odeslalo do vnějšího připomínkového řízení.

  Výhledově lze předpokládat i další regulace. Stačí se podívat, jak si s Airbnb poradil například New York, kde je zakázáno pronajímat celý byt v budově s více než třemi obývanými byty na méně než 30 dnů. V Paříži je v některých okrscích možné pronajímat byt pouze na 120 dní v roce. V Berlíně bylo Airbnb dokonce na nějaký čas zakázáno úplně.

Komentáře