Jak jsme se zúčastnili dTest aukce dodavatelů energií

Lenka Rutteová
Publikováno 6. února 2017

Kdo by neznal dTest, naši největší spotřebitelskou organizaci. U nás doma si jejich služby předplácíme již mnoho let a také jsme již mnohokráte využili výsledky jejich srovnávacích testů. V loňském roce jsme využili i možnosti zaregistrovat se do hromadné změny dodavatelů energií.

Je důležité vědět, že tuto možnost mohli loni využít i ti, kdo si dTest nepředplácejí. Letošní hromadná změna je dostupná také pro všechny, stačí se jen nezávazně registrovat na stránkách dTestu.

Začněme od začátku

V jednotě je síla, to víme všichni. V ekonomice to platí tuplovaně. Tam, kde obchodníci nabízejí stejné zboží či služby s podobnými podmínkami a hlavně cenami, tam ovládnou trh. Zákazník proti nim totiž nic nezmůže – zejména pokud se jedná o nezbytné zboží, které si prostě musíme koupit. Do této skupiny náleží i energie.

Jedinou možnost, kterou zákazníci v těchto případech mají, je vytvořit na své poptávkové straně jednotu ještě větší a silnější. Této skutečnosti jsou si dobře vědomi i v dTestu, a proto se, po vzoru svých zahraničních protějšků, rozhodli v loňském roce zorganizovat první ročník kampaně s názvem Chci výhodnější energie.

Zprostředkování nákupu energií

dTest v podstatě převzal roli zprostředkovatele. Vystupoval jako jeden velký zákazník se sílou téměř dvaceti tisíc domácností, které se do kampaně registrovaly. A poptával co nejvýhodnější nákup energií.

V tomto roce se kampaň opakuje, prozatím se přihlásilo více než 30 tisíc domácností. Možnost registrace končí 15. února 2017.

Co vlastně v dTest v prvním ročníku kampaně udělali?

Aukce dodavatelů energií dTestNaplánovali kampaň a spustili ji v těchto krocích:

 1. ujasnili si a nastavili kritéria, procesy a pravidla, vše zveřejnili
 2. vyzvali spotřebitele k jednoduché a nezávazné registraci do kampaně
 3. vyhlásili aukci dodavatelů energií
 4. na základě kritérií, kterými byla nízká cena a vstřícné obchodní podmínky, vybrali nejlepšího dodavatele
 5. registrovaným zájemcům o levnější energie zaslali osobní nabídky, přičemž na rozhodnutí o přijetí nabídky měli zákazníci několik týdnů
 6. na pokyn dTestu byla zahájena samotná změna dodavatele, přičemž ji dělal vítězný distributor. Zákazníci jen podepsali plnou moc, formulář s informacemi a následnou smlouvu.

Energie mají, z hlediska aukcí, tu nespornou výhodu, že dráty elektrického vedení a plynovody protéká stále stejné zboží. Jen jeho dodavatelská cena se liší. Proto aukce nemusela být zatížena specifikací podmínek kvality dodávaného zboží.

Plusem každému dodavateli, který se do aukce přihlásil, byly vstřícné obchodní podmínky nabízené budoucím odběratelům.

První vítěz dTest aukce dodavatelů energií

Vítězem prvního ročníku aukce dodavatelů energií se stala společnost Europe Easy Energy a. s. se sídlem v Praze. Její ceník s názvem SMART a jejich obchodní podmínky bodovaly nejvíce. Smlouvy s vítězem byly uzavírány na jeden rok.

Pro nadcházející rok nabídla společnost ceník SMART 2, kde současné podmínky zůstávají beze změny. Otázkou je, zda z druhé aukce vzejde výhodnější nabídka nebo zda se vyplatí zůstat u Europe Easy Energy a. s. (pokud se opět nestane vítězem aukce).

Aukce dodavatelů energií dTest

Co jsme museli udělat my?

 1. Registrovat se

  Nejprve se registrovat. Nijak složitě. Pouze jsme vyplnili jméno, email a druh energie, u které jsme požadovali změnu. My chtěli změnit dodavatele plynuelektřiny.

 2. Dodat doplňkové informace

  V návaznosti na registraci nám emailem dorazil formulář, kam jsme vyplnili informace o našem odběrném místě (mimo jiné i jistič) a současných smlouvách o dodávkách energií (včetně čísel smluv, spotřeby, kódů EAN a EIC, doby trvání smlouvy).

  Další informace, kterou jsme vyplňovali, byla výše záloh a četnost jejich placení. My jsme otázku pochopili jinak, než byla myšlena – dTest se ptal na to, jakou chceme platit zálohu. My vyplnili, jakou zálohu platíme doposud. V našem případě jsou to 2 500 Kč měsíčně za plyn a 2 500 Kč měsíčně za elektřinu – pro dvougenerační dům obydlený dvěma rodinami.

  Na první pohled vypadá vyplňování složitě, ale všechny informace jsou k nalezení na vyúčtováních od současných dodavatelů, případně na smlouvách. Anebo v elektronických zákaznických systémech, pokud je společnosti provozují.

 3. Rozhodnout se, zda nabídku přijmeme

  Pak jsme nějakou dobu čekali na konkrétní nabídku od dTestu, vypočtenou na základě výsledků aukce. Ta, která nám přišla, slibovala celkovou úsporu téměř 16 tisíc korun (3 100 Kč za elektřinu a 12 805 Kč za plyn). Dlouho jsme se rozhodovat nemuseli. Na nabídku jsme kývli.

 4. Podepsat plnou moc a smlouvu

  Brzy přišly formuláře od vítěze aukce, společnosti Europe Easy Energy a. s. Zkontrolovali jsme naše údaje a podepsali budoucí smlouvu i souhlas s tím, aby společnost za nás ukončila odběr energií od stávajícího dodavatele a převedla si nás k sobě (plnou moc).

  Po nějaké době jsme dostali potvrzenou novou smlouvu i s kontaktními (platebními) údaji na firmu, informace o datu, kdy přecházíme k Europe Easy Energy a. s., a také výši záloh, které máme začít platit, i kdy provést první platbu.

  To bylo vše.

Aukce dodavatelů energií dTest

Jaký je průběžný výsledek naší změny dodavatele?

Celkový výsledek samozřejmě poznáme až po proběhnutí celého roku. Ale zatím se vše vyvíjí slibně.

Společnost ČEZ, u které jsme předtím byli, nám zálohy chtěla neustále zvyšovat, přestože jsme každoročně měli mírný přeplatek. Cena, za kterou nám ČEZ dodával elektřinu a plyn, byla vyšší.

Elektřina

Asi půl roku před zahájením první aukce jsme kontaktovali společnost Tarifomat, která nám po vyhodnocení naší situace nabídla k odběru elektřiny společnost eYello CZ k. s., kde bychom oproti ČEZu uspořili přibližně 3% ročně, konkrétně 612 Kč. V dTestu nám pak nabídli úsporu 3 100 Kč.

Jaká bude celková úspora za elektřinu u Europe Easy Energy, to se teprve uvidí. Zálohy platíme sice stále takové, jako jsme platili ČEZu, ale měsíčně nám společnost Europe Easy Energy a. s. zasílá přeplatky na náš bankovní účet. Za říjen to bylo 458 Kč, listopad 698 Kč a za prosinec 534 Kč. Přeplatek za elektřinu u ČEZu za celý rok činil okolo patnácti set korun.

Zatím situace vypadá více než růžově. A to je ještě potřeba vzít v úvahu, že tři výše zmiňované měsíce jsou podzimní a zimní, kdy je spotřeba elektřiny vyšší. Ta pravá úspora nás snad teprve čeká.

Plyn

V případě plynu průběžné výsledky sledovat nelze, protože u plynu bude Europe Easy Energy a. s. dělat vyúčtování až po jednom roce.

Perlička na závěr

Tradicí naší rodiny jsou komplikace v čemkoliv. Co nám nezkomplikuje firma, to si zkomplikujeme sami. A stalo se to i tentokrát. Z nepozornosti jsme do formuláře vyplnili dobu trvání smlouvy u odběru plynu jako neurčitou. Skutečnost ale byla jiná. Smlouva byla na dobu určitou s dodatkem, že pokud ji nevypovíme do předem stanoveného data, automaticky se prodlužuje na další období.

S tím Europe Easy Energy a. s. nepočítala. A ani nemohla. Proto netrefili správný čas pro výpověď (když ho neznali). A ČEZ samozřejmě odmítl nás jako zákazníky vydat ze svých spárů.

Jak jsme situaci řešili?

Oslovili jsme Europe Easy Energy a. s. i dTest. Ten nám zpřístupnil náhled do námi vyplněných formulářů. Tam jsme si zjistili, kde se stala chyba. Ve formulářích jsme totiž našli ten nesprávně vyplněný údaj.

Co teď? Europe Easy Energy a. s. ani dTest s tím sami nic dělat nemohli, krok k nápravě byl na nás. Spočítali jsme si, že i přes smluvní pokutu, kterou po výpovědi smlouvy u ČEZu budeme muset zaplatit, na tom budeme lépe u Europe Easy Energy a. s. A tak jsme podepsali plnou moc, že Europe Easy Energy má za nás smlouvu vypovědět. Dál už šlo vše jako po másle.

Jsme si jistí, že letos budeme formuláře vyplňovat mnohem pozorněji.

 • Snadná registrace i vyplnění potřebné dokumentace – vše online
 • Dlouhá doba na rozmyšlení, zda nabídku přijmout
 • Vítěz aukce zařídí vše potřebné
 • Opravdová úspora
 • Měsíční přeplatky zasílány v krátkém termínu na účet
 • Smlouva na dobu určitou u původního distributora někdy musí být vypovězena a je nutno čelit pokutě

Č
Čtenář 08.02.2017 – 11:13

Vážená paní Rutteová, Váš článek, který jsem nyní přečetl neobsahuje všechny potřebné informace, které spotřebitel potřebuje k tomu, aby se mohl správně rozhodnut. Je důležité rozlišovat teorii a praxi. DTest uváděl před rokem v hromadném emailu nepravdivé informace, že cena u 3E je nejvýhodnější na trhu. Po roce toto tvrzení popřel. U společnosti u které mám pozitivní zkušenosti a která by splnila i kritéria dTestu z hlediska etiky a smluvních podmínek jsem si nechal udělat kalkulaci, abych měl srovnání cen. Jak před rokem, tak i nyní by distributor, kterého využívám nabídl lepší ceny. Je důležité si uvědomit, že aukce se zúčastnila jenom část distributorů, kteří se sami do aukce přihlásili. Není možné ověřit za jakých dalších podmínek dTestu. Na trhu tedy mohou figurovat lepší podmínky a ceny. Tato podstatná informace však není nikde v článku zmíněna. Celý článek na mě působí nevyváženým až reklamním dojmem. Mohu vědět proč? Nerad bych, aby se objektivita mého oblíbeného Skrblíku snižovala podobnými články. Děkuji za odpověď,

Odpovědět

PS
Petr Sršeň 08.02.2017 – 11:32

Pro čtenáře: Dobrý den, děkuji za váš komentář, byť s ním nesouhlasím. Tento článek je především osobní zkušenost autorky s aukcí energií dTestu, článek si neklade za cíl být návodem na získání nejnižších cen za energie. dTest má na svou aukci energií poměrně agresivní kampaň, aby ne, když provize od obchodníka s elektřinou za 20 tisíc nových odběratelů činí miliony korun. Proto jsme chtěli čtenářům přinést osobní zkušenost naší spolupracovnice, aby si mohli sami udělat názor. V článku autorka rozhodně netvrdí, že nelze získat lepší cenu za energie jinak, má ale pravdu v tom, že jako běžný maloodběratel (jeden rodinný dům) má poměrně těžkou pozici na získání lepších cen než jsou ty ceníkové, zvlášť pokud se v problematice nijak hlouběji neorientuje. Myslíme si (a z článku to vyplývá), že pro běžného spotřebitele je energetická aukce dTestu docela dobrý způsob, jak za energie bez většího úsilí ušetřit, zvlášť pokud nemá spotřebitel se změnou obchodníka již nějaké zkušenosti (mimochodem mylně ve vašem komentáři uvádíte termín distributor, ten se totiž nemění, je v místě bydliště spotřebitele daný a fakticky drží monopol). V neposlední řadě je u dTestu důležitý fakt, že je to subjekt se solidním renomé a je velmi malá šance, že bude spotřebitel podveden (narozdíl od jiných nabídek na trhu s často nevýhodnými obchodními podmínkami, ...).

Odpovědět

Č
Čtenářka 08.02.2017 – 13:16

Vážený Čtenáři, chci jen přidat postřeh: aukci D testu vyhraje dodavatel, který nabídne nejlepší cenu (ze zúčastněných dodavatelů) A ZÁROVEŇ nabídne férovou smlouvu pro spotřebitele. Při vyhodnocování tedy není podstatná jen dobrá cena, ale třeba i výpovědní podmínky. Pokud vám jiný dodavatel nabídnul lepší cenu zkuste srovnat i výpovědní podmínky a další smluvní náležitosti. Je cena podmíněna dlouhodobým úvazkem (během něhož se třeba cenová nabídka jinde stane daleko zajímavější?), jsou podmínky transparentní? Jistě se může stát, že mimo aukci najdete ještě výhodnější nabídku s dobrými podmínkami, nicméně pro člověka, který nemá časové kapacity na to probrat se všemi podmínkami a ceníky a chce mít jistou záruku, že nenalítne na nevýhodnou smlouvu, je Dtest aukce velmi dobrou volbou ve smyslu poměr výkon/cena. :) V článku by tato informace určitě mohla zaznít a činila by ho hodnotnější, to je bez debat, ale zároveň souhlasím s tím, že z článku jasně vyznívá, že se jedná o subjektivní hodnocení jedné ze zúčastněných rodin, a neočekávám tedy od něj nic jiného, než reportáž na základně vlastních zkušeností, subjektivní pohled.

Odpovědět

PV
Pavel Valkovič 08.02.2017 – 20:49

Dobrý den, pokoušel jsem se najít na stránkách Euro Easy Energy tarif "Smart" který zde uvádíte. Ale nenašel jsem ho. Stejně jako nikde na stránkách 3E neuvádí svůj nejlepší a nejlevnější tarif s názvem "VIP". Rád bych zjistil, zda Vaše ceny jsou uváděny s či bez DPH. Děkuji Taky jsem se účastnil dražby s firmou Terra Group a vyhrály firmy jako Enwox s elektřinou za 738Kč/MWh a 50Kč/měsíčně + DPH. A EP Energy Trading s cenou za plyn 654Kč/MWh a 0Kč/měs + DPH Ceny jsou garantované na 2 roky. A od 3E jsem odešel.

Odpovědět

MV
Martin V 09.02.2017 – 20:38

Čtenáři: Ještě bych také rad doplnil, ze jsem přesvědčen o tom, ze by vám váš dodavatel XY nedal tak dobrou cenu, kdyby sám nevěděl, ze v aukci dTestu byla tak nízká cena vysoutezena. Kdyby vám nedal nižší cenu, vzal byste nabídku dTestu a dodavatel by vás ztratil. Byl proto nucen dát vám lepší nabídku...

Odpovědět

J
JaPo 22.02.2017 – 10:40

Toto moje zkušenost. Byl jsem u 3E a přešel jsem v dTest 2016 opet k 3E - vypovedni lhuta 3 mesice, aby dali vyhodný tarif co nejdele. Jedna se o plyn i elektrinu. Zalohy v klidu nyvysuji, musite si hlidat a reklamovat. Cena na dalsi obdobi je stejna, jako v prvnim roce. Cenik z dTestu normalne nenabizeji, neobjevi se v porovnavacich cen energii. Zúčastnil jsem se i dTest 2017. dTest o aukci informoval - cituji část .. Pokud jste s námi změnili dodavatele již v minulém roce, tak je možné, že Vám letošní aukce úsporu nepřinese. To je způsobeno růstem cen energií na trhu, který ovlivnil i cenu od vítězného dodavatele. Toto asi nebude pravda, jelikož komoditní cena plynu vyhlašovaná ERU na 1. kvartál 2017 je o dosti nižší, než v 2016. Stačí si vyhledat. Počkáme na březen co přijde za nabídku. Jinak 3E je dceřinka Bohemia Energy. Před aukcí jsem přímo oslovil cca 10 společností a ani jedna nabídka se zdaleka nepřiblížila stávající. Nejblíže byla Skautská energie.

Odpovědět

Úa
Účastník aukce dTestu 2017 24.03.2017 – 19:10

Dobrý den, připravená vysoutěžená nabídka je pro mě obrovským zklamáním - při zadání na kalkulator.eru.cz dostanu bez jakéhokoli vysoutěžení minimálně 30 výhodnějších nabídek než nabízená s úsporou 326 Kč ročně! Obyčejným použitím tohoto kalkulátoru mohu dosáhnout na roční úsporu 1198 Kč. Dokonce i když přejdu k vítězné firmě mimo hromadnou aukci, budu na tom lépe: s tarifem Europe Easy Energy, a.s. EASY 24 region PRE tak vychází roční sleva 661 Kč. Na mě (a nejen na mě) působí proběhlá aukce velice nesolidně.

Odpovědět

U
Udivený 03.05.2017 – 11:01

Přečetl jsem si článek i zdejší komentáře a nechápu. Příspěvky jako od (Čtenář 8. února 2017 v 11:13) a další pomíjejí jednoduchý fakt. Akce tohoto typu jsou dělány pro lidi, kteří chtějí ušetřit a nestarat se. Obojí to splňuje. Obdobné akce dělají pro své občany i některá města, možná i další instituce. Aktivním lidém kteří se zajímají a zjišťují mohou nejspíše dosáhnout lepších cen/podmínek či obého a co je nejdůležitější : NEMUSÍ SE ÚČASTNIT! A jak správně podotkl jeden diskutující, tak i díky těmto akcím jak D-testu, či obcí atd. se zlepšují vyjednávací pozice i pro aktivní jednotlivce, kteří by bez nich nemuseli dosáhnout ani na podmínky/ceny, které vyjednali organizátoři těchto akcí, vlastně aukcí. Takže jaký mají takové posty vlastně smysl? Jen si zamachrovat? Plivat kolem sebe jedovaté sliny obvinění ze všeho možného? Opravdu tomu nerozumím.

Odpovědět

J
Jamalpepe 20.06.2017 – 01:07

Článek je dobře napsaný. Mám pouze jednu výtku. Prosím, rozlišovat mezi DISTRIBUTOREM a DODAVATELEM. Distributora si změnit nemůžete, když vlastní vedení ve své oblasti, dodavatel ji pouze využívá a za to platí předem určenou cenu distributorem ve své oblasti určenou, což činí skoro 2/3 z celé ceny komodity.

Odpovědět

P
Petr 01.07.2017 – 07:45

Dobrý den. Jenom bych chtěl říct, že chyba nenastala tím, že jste do formuláře napsali špatný údaj, ale už při podpisu smlouvy s Čez, kdy jste podepsali smlouvu na dobu určitou v době, kdy ceny energií klesaly a souhlasili s jejím automatickým obnovováním. Tím se vám značně zkomplikovalo rozhodování o vašich energiích a ČEZu jste usnadnili podnikání. K akci D testu do které jsem se taky zapojil povím toto: V první vlně vyhrála EEE a ceny byly opravdu pěkné, řekl bych bezkonkurenční. Bohužel brzy po aukci byla EEE pohlcena společností Bohemia energy a začali se dít věci. Zrušili partnerství s Creedo, kde byl bonus 3 procenta z každé zálohy, vydali ceník SMART 2, ve kterém se na cenách nic nemění, aby nezklamali zákazníka, ale následně (cca po 5 měsících) vydali druhý Smart 2, kde podražili o cca 40 procent. Co čert nechtěl, vyhráli i druhou akci D testu, s cenami shodnými jako v novém Smart2. Kdo se domnívá, že bude SMART3 atd, tak to ne. Ve smlouvě nic takového není. Budou pouze měnit ceny SMART2 jak se jim zlíbí. Bohemia energy patří k nejotravnějším, co se týče neustálého telefonického nabízení levné energie. Doslova mě to vytáčí, a proto se budu snažit s nimi co nejdřív skončit. Myslím, že druhá aukce D testu již nebyla skutečnou aukcí, ale komedií s jasným výsledkem. Další moje domněnka je, že společnost EEE v první aukci nabídla tak nízkou cenu proto, že už počítali s prodejem společnosti někomu jinému a aby měli "hodnotu" tak si tímto zajistili nových cca 30 000 zákazníků.

Odpovědět

LN
Libor Nejedlý 20.11.2017 – 12:55

Já jsem tuto aukci absolvoval již v prvním kole i odstoupení od původního dodavatele Bohemia energy proběhlo bez problémů a musím uznat, že jako moje první aukce mě to dost překvapilo o kolik peněz je možné na energiích až ušetřit. Takže od té doby aukce nezavrhuji, ba naopak.

Odpovědět

Napsat komentář


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.