Důchodová reforma 2024: Přehled plánovaných změn

Hana Volencová
Publikováno 14. května 2024

Na zasedání 30. dubna 2024 vláda schválila návrh důchodové reformy, kterou předložil ministr práce a sociáních věcí Marian Jurečka. Jejím hlavním cílem je zajistit solidní důchody nejen současným důchodcům, ale i příštím generacím. Návrh nyní míří do Sněmovny, podle předpokladů by se jím poslanci mohli začít zabývat v období letních prázdnin. Do Senátu by se pak reforma měla dostat v září až říjnu a poté v průběhu podzimu též k prezidentovi.

Některé změny už proběhly. Od října 2023 už platí přísnější pravidla pro předčasný důchod, v loňském roce se také upravil výpočet řádné valorizace a s účinností od roku 2024 došlo i na úpravu valorizace mimořádné. Ta už se nyní nepropisuje do důchodu trvale, ale příplatek 30 % z částky, o kterou by inflace navýšila průměrný důchod, dostáváte pouze do lednové řádné valorizace.

Jaké změny v důchodech se ještě plánují?

 1. Věk odchodu do důchodu stoupne

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025

  Věk odchodu do důchodu má být nově navázaný na naději dožití 50letých osob. Reforma předpokládá, že by měla být průměrná doba strávená v důchodu 21,5 roku.

  Jednotlivé ročníky se mají v budoucnu dozvědět svůj důchodový věk v předstihu 15 let. Pro ty, kterým už to nestihne sdělit v této lhůtě, ministerstvo připravilo tabulku:

  Rok narození Muži obecně Bezdětné ženy Ženy, 1 dítě Ženy, 2 děti Ženy, 3 a 4 děti Ženy, 5+ dětí
  1965 65r 65r 65r 64r + 8m 63r + 2m 61r + 8m
  1966 65r + 2m 65r + 2m 65r + 2m 65r + 2m 63r + 8m 62r + 2m
  1967 65r + 4m 65r + 4m 65r + 4m 65r + 4m 64r + 2m 62r + 8m
  1968 65r + 5m 65r + 5m 65r + 5m 65r + 5m 64r + 8m 63r + 2m
  1969 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 2m 63r + 8m
  1970 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7 m 64r + 2m
  1971 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7 m 64r + 8m
  1972 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7m 65r + 7 m 65r + 2 m
 2. Dřívější odchod do penze pro rizikové profese

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025

  Lidé dlouhodobě pracující v náročných profesích a rizikových zaměstnáních by měli podle důchodové reformy odejít do důchodu dříve. Návrh zohledňuje práci v náročné profesi v období 10 let před účinností zákona.

  Poté, co zákon vejde v platnost, bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při odpracování 2 200 směn. Snížení věku až o 30 měsíců bude možné po odpracování 4 400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce. Za každých dalších 74 směn bude náležet další snížení věku vždy o jeden měsíc, a to až do maxima 60 měsíců, tedy 5 let.

  Pravděpodobně by se to mohlo týkat např. těchto zaměstnání: záchranáři, zdravotní sestry se specializací, osoby pracující v osobní péči ve zdravotní či sociální oblasti, hasiči, lesníci, kováři, skláři, obsluha důlních zařízení, zedníci, kamnáři, dlaždiči, modeláři, slévači, svářeči, řezači plamenem, pracovníci na zpracování plechu, seřizovači, obsluha obráběcích strojů.

 3. Výhodnější předčasný důchod pro dlouho pracující

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2026

  Od října 2023 už platí přísnější pravidla pro předčasný důchod. Nově lze odejít do penze maximálně 3 roky předem, dříve to šlo po dosažení 60 let. Současně dochází k vyšší penalizaci. Za každých 90 dní předčasnosti se krátí vyměřovací základ důchodu o 1,5 %. Dříve bylo procento v prvních 2 letech nižší. K tomu je navíc až do řádného důchodového věku omezena valorizace penzí, protože se valorizuje jen základní výměra. Od října 2024 pak začne platit ještě jedno zpřísnění, kdy je nutné mít za sebou 40 let pojištění namísto 35 let.

  Zaměstnanci, kteří odpracovali 45 let, by měli mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek. Důchod se jim za předčasnost bude krátit jen z poloviny. Penalizace má tedy být 0,75 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů předčasnosti namísto 1,5 %.

  Mírnější podmínky by měly pomoct hlavně lidem pracujícím manuálně, kteří vstupují na pracovní trh zpravidla už v nízkém věku.

 4. Snížení věku pro odložený důchod

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025

  Pro lidi, kteří dosáhli důchodového věku po roce 2018, je základní podmínkou přiznání důchodu splnění délky pojištění 35 let.

  Pokud ji nezvládnou splnit, mohou v současnosti zažádat o takzvaný odložený důchod 5 let poté, co dosáhnou důchodového věku, pokud současně platili pojištění alespoň 15 let. Nově by mohli požádat už po 2 letech od dosažení důchodového věku.

 5. Doktorské studium opět náhradní dobou pojištění

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2026

  Úspěšně dokončené první studium v doktorském studijním programu by se opět mělo započítávat do náhradní doby pojištění. V případě, že proběhlo na vysoké škole v ČR v prezenční formě v období od roku 2010, započítá se v maximálním rozsahu trvání standardní doby doktorského studia, tedy v rozsahu 3 nebo 4 let podle stanovené délky studia pro jednotlivé obory.

  Obdobně jako jiné studium se bude tato náhradní doba pojištění započítávat pro účely nároku na důchod i pro účely jeho výše pouze v rozsahu 80 %. Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu bude hodnocena jako vyloučená doba.

 6. Minimální důchod se zvýší

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2026

  Důchod se skládá ze základní výměry, která je stejná pro všechny, a individuální procentní výměry. Základní výměra představuje 10 % z průměrné mzdy. Minimální procentní výměra je nyní 770 Kč, nově má být také ve výši 10 % průměrné mzdy.

  Minimální důchod aktuálně představuje 5 167 Kč (770 Kč + 4 396,7 Kč), za nových podmínek by měl být nejnižší možný důchod 8 794 Kč.

 7. Zpomalí se růst nových důchodů

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025

  Upraví se parametry výpočtu nových důchodů. Změna bude v zákoně už od roku 2025, nabíhat bude ale postupně až od roku 2026 do roku 2035. Ročně bude snížení činit asi 150 až 200 Kč. V cílovém období, tedy po roce 2035, by se měly nově přiznávané důchody snížit až o 8 %.

  Ministr ale zdůrazňuje, že i přesto důchody porostou, průměrně o tisícovku ročně. Půjde ale o pozvolnější růst než doposud. Průměrný důchod se má během 10 let zvýšit z letošních 20 700 Kč na 30 700 Kč v roce 2034.

 8. Pracující důchodci dostanou slevu na odvodech

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025

  Důchodci, kteří pracují, nebudou muset od roku 2025 odvádět důchodové pojištění, které jinak dělá 6,5 % hrubé mzdy. Díky tomu by měl např. penzista pracujícící za 20 000 Kč hrubého měsíčně dostat navíc 1 300 Kč.

  Za práci v důchodu se však zároveň už nebude pracujícím penzistům dál zvyšovat starobní důchod. Dnes to činí za odpracovaný rok několik desítek korun měsíčně.

 9. Prodloužení nároku na vdovecký a vdovský důchod

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025

  Prodlouží se doba pro obnovení nároku na vdovský důchod, a to ze současných 2 na 5 let. Jde tedy o návrat k pravidlům, která platila do roku 2012.

  Tento typ důchodu lze totiž pobírat pouze v případě, že pečujete o dítě nebo jste již dosáhli důchodového věku. Pokud ani jednu z podmínek nesplňujete, nárok na vdovský důchod po roce zanikne a obnoví se pouze v případě, že některou z podmínek začnete v období 2 následujících let splňovat. Nyní tedy půjde o obnovení nároku požádat v horizontu 5 let.

 10. Společný důchod manželů

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2027

  Ten z manželů, který se rozhodne místo profesní dráhy věnovat péči o děti, obvykle celoživotně méně vydělává a má proto i nižší důchod. Jsou to pak zpravidla ovdovělé nebo rozvedené seniorky, které se na stará kolena ocitají v úzkých.

  Manželé by se nově mohli dobrovolně dohodnout, že se podělí o své odvody na důchodové pojistné. Díky tomu by jim pak byl vyměřen velmi podobný důchod. Opatření má být dobrovolné, o rozpočítání by šlo požádat i zpětně při odchodu do důchodu.

 11. Výchovné jen od tří dětí

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2025 úprava valorizace, od roku 2027 podmínka tří dětí

  Výchovné se nově nebude započítávat do základu důchodu, který se valorizuje.

  Dále se navýšení důchodu o 500 Kč bude vztahovat jen na třetí a další dítě. První dvě vychované děti budou v rámci důchodového systému oceněny prostřednictvím tzv. rodinného vyměřovacího základu (viz níže).

  Těch, kteří už výchovné pobírají, se změna dotknout nemá. Týkat se bude jen nově přiznávaných důchodů.

 12. Rodinný vyměřovací základ jako ocenění za péči

  Předpokládaná účinnost: od ledna 2027

  Rodinný (též označován jako fiktivní) vyměřovací základ má být vlastně oceněním za péči o blízké osoby, především děti. Započítá se lidem za náhradní dobu péče o první a druhé dítě ve věku do 3 let a za náhradní dobu péče o takzvanou závislou osobu. Za další děti dostane pečující osoba ocenění v podobě výchovného.

  Pro výpočet důchodu za dobu, kdy rodič pečuje o malé dítě, se dnes používá individuální průměrný výdělek za dobu jeho pracovní aktivity. Nově by se mělo vycházet u prvních dvou narozených dětí z aktuální průměrné mzdy v ČR v daném roce. To by pomohlo především matkám s nižšími příjmy.


Zatím žádné komentáře

Napsat komentář

Další články z kategorie Novinky


💵

Šetříme vám peníze. Ukazujeme, kde zbytečně přeplácíte.

🖋️

Nejsme žádní poradci. Jsme novináři, naši prací je předávat informace.

😊

Skrblík je zdarma. Financuje nás reklama, ne peníze čtenářů.

Jsme féroví. Doporučujeme jen to, čemu sami věříme.

🙏

Jsme lidi a chybujeme. Nepřesnosti se však snažíme rychle opravit.

Rubriky
O nás