Penzijní spoření

Průměrný věk obyvatel Česka neustále roste a zároveň se snižuje počet střadatelů na jeden starobní důchod. Proto bylo nutné zavést nový systém důchodového spoření, který každého občana nutí více uvažovat nad svou penzí. Nový systém zavedený v lednu 2013 počítá s třemi základními pilíři penzijního spoření – starobním důchodem vypláceným státem, investičními fondy financovanými tzv. opt-outem a vlastními příjmy z penzijního připojištění.

Proč je důchodová reforma důležitá

Penzijní reforma je nepopulární opatření, nicméně je nezbytná k bezproblémovému zajištění budoucnosti občanů ČR.

Demografická křivka totiž ukazuje, že průměrný věk občanů naší země roste a růst bude i nadále. Do budoucna je prakticky nemožné, aby se stát podílel na vyplácení penzí v takové míře, jako je tomu doposud. Bude na každém z nás, aby se postaral o vlastní budoucnost a zajistil se do penze co nejlépe.

V souvislosti s reformou důchodového systému se zvýšila hranice věku odchodu do důchodu, která je nově nastavena na 70 let. Rovněž došlo k vymazání rozdílu odchodu do důchodu u žen a u mužů.

Nová podoba penzijního spoření

I. pilíř důchodové reformy: Starobní důchod

První pilíř penzijní reformy je povinný pro všechny, tvoří ho starobní důchod vyplácený prostřednictvím průběžného státního důchodového systému. Do něj jsou zařazeny všechny osoby starší 15 let, jež se na něm podílejí svými příspěvky ze sociálního pojištění (strhávané ze mzdy).

Výše starobního důchodu se odvíjí od doby, po kterou daná osoba do systému přispívala, a na základě výše příspěvku. Lidé, kteří tedy pracovali déle a měli vyšší příjmy (a do důchodového systému tak odvedli více peněz), se budou moci těšit na mírně vyšší starobní důchod.

II. pilíř důchodové reformy: Důchodové spoření

Druhý pilíř je nepovinný a tvoří ho soukromé fondy zainvestované prostřednictvím tzv. opt-outu.

Tento pojem znamená v podstatě převedení státních peněz do soukromého sektoru, kdy stát umožní využití 3 % z odvodů na sociální pojištění. Rozhodnete-li se pro tuto volbu, budete však muset tato 3 % doplnit dalšími 2 % z výše hrubé mzdy. Nutno podotknout, že volba této možnosti vám sníží částku vyplácenou prostřednictvím prvního pilíře o tři procentní body.

Příspěvky budou až do okamžiku dosažení důchodového věku odesílány na speciální účet klienta u zvolené pojišťovny, kde budou zhodnocovány. Po vstupu do penze pak budou každý měsíc pojišťovnou zasílány jako doplněk ke státnímu důchodu.

Vstupovat do penzijního fondu je možné až do dosažení 35 let věku. Vstup do fondu je závazný a nelze z něj vystoupit.

Penzi lze vyplácet dle vlastního rozhodnutí buď doživotně, nebo po dobu 20 let. Jako klient se nemusíte obávat, že o naspořené peníze přijdete, automaticky se stávají součástí dědického řízení.

Druhý pilíř myslí také na situaci, kdy se člověk stane nezaměstnaným a nebude schopný do fondů přispívat. V takovém případě mu povinnost přispívat do fondů odpadne do doby, než si opět najde zaměstnání.

Výši investice do druhého pilíře vám vysvětlíme na jednoduchém příkladu:
Hrubá mzda = 20 000 Kč
Sociální pojištění z hrubé mzdy (ve výši 31,5 %) = 6 300 Kč
5 % z hrubé mzdy (3 % od státu, 2 % vlastní financování) = 1 000 Kč (600 Kč + 400 Kč)

Měsíční příspěvek do prvního pilíře = 5 700 Kč (6 300 Kč snížených o 600 Kč převedených do druhého pilíře)
Měsíční příspěvek do druhého pilíře = 1 000 Kč

Nový systém důchodového spoření počítá s fondy odlišujícími se svými strategiemi, mezi kterými si klient bude moci vybrat dle svého uvážení. Strategie s minimálním rizikem dávají přednost spíše státním dluhopisům, kdežto vyšší riziko je zapříčiněno větším podílem investic do akcií.

  • strategie státních dluhopisů (nejbezpečnější)
  • konzervativní strategie (opatrnější)
  • vyvážená strategie (střední riziko)
  • dynamická strategie (vyšší riziko)

Rozhodování, jakou strategii zvolit, ovlivní zejména délka, po kterou bude spoření probíhat. U strategií s vyšším rizikem se dají očekávat větší výkyvy ve výnosech, a proto jsou vhodnější zejména pro střadatele, kteří budou své vklady posílat po dobu 20–30 let. Za tu dobu se totiž výkyvy postupně ustálí (a nebo také ne).

V tomto případě zde existuje zajímavá funkce autopilota investiční strategie, která má ochránit klienty, kteří si zvolili některou z riskantnějších strategií. Úspory těchto klientů budou po dosažení 55 let věku ze zákona a automaticky převáděny na investice s menšími výkyvy majetku. Tento postup má zajistit, aby střadatelé v případě poklesu investic o desítky procent nepřišli těsně před odchodem do penze o většinu svých životních úspor.

Naopak konzervativnější strategie je vhodná pro střadatele s dobou spoření okolo 10 let – míra výnosů zde zhruba kopíruje hranici inflace, riziko ztráty investice tak zde je mnohem nižší.

Důležité je zde poznamenat, že za penzijní fondy ručí sami vkladatelé svými prostředky. Státem sice byla nastavena poměrně přísná pravidla, ale odpovědnost za vklady střadatelů nepřebral. A až 10 % z výnosů fondů si navíc jejich správce bude moci strhnout jako odměnu.

Nově si do penzijního připojištění můžete také nechat převést finanční prostředky z ukončeného stavebního spoření.

III. pilíř důchodové reformy: Penzijní připojištění

Třetí pilíř důchodového pojištění je nepovinný a tvoří ho vlastní úspory. Na rozdíl od druhého pilíře je z něj možné prakticky kdykoliv vystoupit, třeba jen dočasně.

Skládat se má ze dvou spořících nástrojů = penzijního připojištěnídoplňkového penzijního spoření, které bylo do 31. prosince 2012 známé jako penzijní připojištění.

Průměrné zhodnocení penzijních fondů

Penzijní připojištění (od roku 2013)

Tyto peníze je možné investovat do penzijních fondů soukromých společností, jako je např. ČSOB, ING nebo Komerční banka. Průměrné zhodnocení penzijních fondů za léta 2001–2011 se pohybovalo mezi 2,60 až 3,20 % p. a., přičemž fondem s nejvyšším zhodnocením byl Allianz Penzijní fond, který za posledních pět let dosáhl průměrného zhodnocení 2,96 % p. a.

Penzijní fond 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Průměr 2009-2013
Allianz penzijní fond 3,00 3,10 3,00 2,69 1,85 1,60 2,45
AXA penzijní fond 0,00 2,00 1,47 1,47 1,23 2,29 1,43
Conseq Penzijní fond 3,50 2,10 2,11 1,60 2,21 2,17 2,04
ČSOB Penzijní fond Stabilita 0,05 1,37 1,49 1,71 1,84 1,70 1,62
Generali penzijní fond 2,00 2,40 2,10 0,30 1,20 1,20 1,44
NN Transformovaný fond 0,04 0,10 2,10 2,10 1,75 1,41 1,41
Penzijní fond České pojišťovny 0,20 1,20 2,00 1,50 2,20 2,10 1,80
Penzijní fond České spořitelny 0,40 1,28 2,34 2,07 1,63 1,30 1,72
Penzijní fond Komerční banky 0,58 0,24 2,23 2,00 1,58 1,44 1,76

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR

Doplňkové penzijní připojištění (sjednané do 30. listopadu 2012)

Smlouvy všech účastníků penzijního připojištění, kteří uzavřeli smlouvu v období do 30. listopadu 2012, byly převedeny do tzv. transformovaného módu. Jeho výhodou je přinejmenším to, že garantuje nezáporný výnos – nemusíte se tedy obávat, že by vám na něm peníze ubývaly.

Po 15 letech od uzavření smlouvy navíc bude možné vybrat až polovinu naspořené částky jako výsluhovou penzi. Kdykoliv také bude možné přejít do nového systému penzijního připojištění.

V platnosti nadále zůstává zvýhodnění, kdy lze každoročně daňový základ snížit až o 12 000 Kč. Nově je nárokovatelná pouze část vlastního příspěvku překračující 1 000 Kč. Pro dosažení maximálního státního příspěvku a nejvyšších úlev na dani je tak nutné měsíčně ukládat 2 000 Kč.

Výše měsíční úložky Státní příspěvek
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130 Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč

Skrblík doporučuje

  • Máte-li penzijní připojištění sjednané před 30. listopadem 2012, je výhodnější si ho ponechat a nepřevádět ho na novější variantu. Nepřijdete tak o státní příspěvek, který není v novém systému zahrnut.
  • Prostřednictvím příspěvků na penzijní spoření si můžete odečíst základ daně. Nejúčinněji tehdy, dosáhnou-li vaše roční příspěvky celkové výše 24 000 Kč.
  • Při rozhodování, kam své životní úspory investujete, mějte na paměti rozložení rizika. Investování všech prostředků do například do jediného fondu může být značným rizikem, které vás v případě problémů fondu může připravit o většinu dlouho střádaných peněz. Vždy je lepší si vybrat více způsobů a produktů, do kterých investujete.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu