Cestovní pojištění k platební kartě Fio

Fio banka nabízí cestovní pojištění Family k platebním kartám ve variantách Standard, Exclusive a Gold.

Pojištění k platebním kartám je zřizováno prostřednictvím České pojišťovny a je možné ho zřídit ke všem kartám Visa i MasterCard vydávaným bankou.

Produkt Pojištění Standard Pojištění Exclusive Pojištění Gold
Pojištění léčebných výloh Ano
2 000 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Ano
4 000 000 Kč
Pojištění manželky Ano
1)
Ano
1)
Ano
1)
Pojištění dětí Ano
1), 2)
Ano
1), 2)
Ano
1), 2)
Kde karta platí svět svět Svět
Maximální doba výjezdu Ano
180 dní
Ano
180 dní
Ano
180 dní
Poplatek za vedení Ano
25 Kč měsíčně
Ano
60 Kč měsíčně
Ano
75 Kč měsíčně
Pojištění úrazu Ano
200 000 Kč/smrt i trvalé následky
Ano
500 000 Kč/750 000 Kč (smrt/trvalé následky)
Ano
500 000 Kč/1 000 000 Kč (smrt/trvalé následky)
Pojištění převozu do vlasti Ano
2 000 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Ano
4 000 000 Kč
Pojištění převozu zesnulého Ano
2 000 000 Kč
Ano
3 000 000 Kč
Ano
4 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti Ano
300 000/500 000 Kč (zdraví/majetek)
Ano
1 000 000 Kč (zdraví i majetek)
Ano
1 000 000 Kč (zdraví i majetek)
Pojištění zavazadel Ano
30 000 Kč
Ano
30 000 Kč
Ano
30 000 Kč
Zmeškání odjezdu Ano
5 000 Kč
Ano
5 000 Kč
Ano
5 000 Kč
Zpoždění odjezdu Ano
5 000 Kč
Ano
5 000 Kč
Ano
5 000 Kč

1) Musí cestovat s držitelem karty
2) Do 18 let

Více informací o pojištění od Fio banky zde.