Plánované změny ve stavebním spoření

Změny ve stavebním spoření měly přijít již v roce 2014, nicméně jejich schvalování se zdrželo v Poslanecké sněmovně. Vejdou tak v platnost až počátkem roku 2015.

Po zavedení změn bude možné státní podporu tvořící část finančních prostředků na účtu stavebního spoření využít pouze na výdaje související s bydlením.

Po případném zavedení školného bude možné finance ze stavebního spoření použít k hrazení těchto výdajů. Jako důkaz bude stačit faktura či čestné prohlášení. Pokud by se prokázalo jiné využití finančních prostředků, přijde daný klient o veškerou státní podporu.

Dokazování účelu výdajů bude platné na státní podporu vyplácenou od roku 2015, vztahovat se však bude na všechny smlouvy, tzn. také na ty uzavřené v minulosti.


Našli jste chybu?

Nahlásit chybu