, finanční úřad | Kategorie | Skrblík.cz

SKRBLOG

Žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor dopisu žádost o prominutí penále z důvodu tvrdosti při uplatňování daňových zákonů se bude hodit všem živnostníkům a právnickým osobám, kterým finanční úřad vyměřil dle jejich názoru neoprávněné penále. Žádost se zasílá doporučeným dopisem na adresu příslušného finančního úřadu. V úvodu dopisu nezapomeňte nejprve uvést vaše identifikační číslo a daňové identifikační číslo a fakt, že žádáte o prominutí penále s odvoláním na […] Celý článek »

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

čtvrtek, 19. červenec 2018 Markéta Musilová

Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání poslouží všem podnikatelům, kterým nepředvídatelné skutečnosti značně zkomplikovaly odevzdání daňového přiznání v řádném termínu. Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanovují zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimku pak tvoří právě zákon o daních z příjmů, který tuto lhůtu pro podání daňového přiznání neupravuje. Ze závažných důvodů […] Celý článek »