Přehled sociálních dávek a příspěvků 2017

Přehled příspěvků a sociálních dávek, na které můžete mít od státu nárok. Nenechte se připravit byť o jedinou korunu na státních příspěvcích!

1Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek

K čemu slouží
Rodičovský příspěvek pomáhá rodičům vypořádat se s vyššími náklady po narození dítěte.

Kdo má nárok
Nárok má každý rodič, který se po celý měsíc osobně, řádně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině. Dítě i rodič musí mít trvalé bydliště i místo pobytu v České republice.

Výše příspěvku
Maximální výše příspěvku je 220 000 Kč. Čerpání této částky lze rozložit do 2 až 4 let.

2Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

Peněžitá pomoc v mateřství

K čemu slouží
Peněžitá pomoc v mateřství, mezi lidmi známá spíše jako mateřská, má vynahradit příjem matky v období před porodem a těsně po porodu a matce, nebo otci příjem při výchově dítěte.

Kdo má nárok
Hlavní podmínkou je účast žadatelky na nemocenském pojištění.

Výše příspěvku
Výše příspěvku se odvíjí od výše příjmů žadatele. Při minimální hrubé mzdě 9 200 Kč činí peněžitá pomoc v mateřství 6 390 Kč měsíčně. Nejvyšší nemocenské 32 640 Kč lze dosáhnout při průměrné měsíční hrubé mzdě 80 900 Kč.

3Porodné

Porodné

K čemu slouží
Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.

Kdo má nárok
Rodiny s příjmy nižšími, než je 2,7násobek jejich životního minima.

Výše příspěvku
Příspěvek je jednorázový. U prvního dítěte činí 13 000 Kč, u druhého dítěte 10 000 Kč a při narození dvojčat 23 000 Kč.

4Přídavek na dítě

Přídavek na dítě

K čemu slouží
Jde o dlouhodobou finanční pomoc rodinám s nízkými příjmy.

Kdo má nárok
Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek životního minima. Dávky lze při splnění podmínek čerpat až do věku 26 let potomka.

Výše příspěvku
Na výši příspěvku nemá vliv výše příjmů rodiny, stanoveny jsou paušálně dle věku dítěte. Měsíční výše příspěvku za dítě do 6 let je 500 Kč, za dítě od 6 do 15 let 610 Kč a za potomka od 15 do 26 let je 700 Kč.

5Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení

K čemu slouží
Stát prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá rodinám s nízkými příjmy hradit jejich náklady na bydlení.

Kdo má nárok
Pro vyplácení dávek příspěvku na bydlení je nutné splnit dvě podmínky: Náklady na bydlení rodiny žadatele musejí přesahovat 30 % jejich příjmů (v Praze 35 %). Náklady na bydlení zároveň nesmí být vyšší než státem definované v daném městě.

Výše příspěvku
Stát proplácí rozdíl mezi 30 % příjmů (v Praze 35 %) a normativními náklady na bydlení v daném městě.

6Pohřebné

Pohřebné

K čemu slouží
Pohřebné pomáhá příjemci finanční pomoci pokrýt náklady na pohřeb zemřelého.

Kdo má nárok
Nárok na pohřebné má osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo rodiči takového dítěte.

Výše příspěvku
Pohřebné je vypláceno jednorázově v částce 5 000 Kč.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu