Poplatky za svoz komunálního odpadu 2016

Poplatek za svoz komunálního odpadu si stanovují samy obce místní vyhláškou, jeho výše se tedy v jednotlivých městech liší. Nejvyšší teoretická sazba dle zákona je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok, v praxi je jeden z nejvyšších poplatků v severočeském Frýdlantu. Občané města zde za rok platí 790 Kč. Oproti tomu jiná města sváží odpadky zdarma.

Kde v ČR platí za odpady nejvíce a nejméně?

Poplatky za svoz komunálního odpadu 2016Poplatek za svoz odpadu si stanovují samy obce v souladu se zákony 565/1990 Sb. o místních poplatcích a 185/2001 Sb. o odpadech.

Vybírat ho mohou, ale nemusejí. Maximální zákonná sazba poplatku je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Tvoří ji dvě části – paušál 250 Kč a částka stanovená dle skutečných nákladů na svoz odpadu ve výši až 750 Kč. Proto se výše poplatku v jednotlivých obcích liší. Samospráva může poplatek účtovat buď za osobu, nebo za vyvezenou nádobu.

Z více než 200 největších měst v ČR mají nejdražší poplatek 790 Kč za osobu a rok v severočeském Frýdlantu. Následuje Nymburk s 760 Kč a Neratovice s 720 Kč.

Naopak existují obce, které svoz odpadu nezpoplatňují. Jedná se např. o Most, Českou Lípu, Kralupy nad Vltavou, Františkovy Lázně nebo Šlapanice.

Hlavní město Praha | © Pixabay.com

1Hlavní město Praha

 • Praha
  V Praze se poplatek za komunální odpad v roce 2016 platí za každý jednotlivý svoz, cena se odvíjí od objemu nádoby a četnosti obsluhy. Třeba svoz nejběžnější popelnice o objemu 120 litrů vyjde na 102 Kč měsíčně při svozu jednou za 14 dní, při každotýdenním svozu na 186 Kč měsíčně. U většich popelnic a kontejnerů a vyšší četnosti sazba roste. Více informací

Středočeský kraj | © Pixabay.com

2Středočeský kraj

 • Benátky nad Jizerou
  Fyzické osoby s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou platí za svoz odpadu 420 Kč ročně. Více informací
 • Benešov
  Poplatek za odpad v Benešově činí v roce 2016 celkem 660 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Beroun
  Poplatky za svoz komunálního odpadu v Berouně činí 700 Kč za osobu ročně. Více informací
 • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  Roční poplatek za svoz odpadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se vybírá ve výši 660 Kč na osobu. Od poplatku jsou osvobozeny osoby narozené do roku 1941 včetně. Více informací
 • Čáslav
  Poplatek za odpad v Čáslavi se vybírá ve výši 530 Kč za osobu a rok.
 • Čelákovice
  Místní poplatek za odpady v Čelákovicích je pro rok 2016 stanoven na 516 Kč za osobu. Více informací
 • Černošice
  Od ledna 2016 se v Černošicích za svoz odpadu nově platí 600 Kč za poplatníka a rok. Více informací
 • Český Brod
  Poplatek za komunální odpad v Českém Brodu je pro rok 2016 stanoven na 500 Kč za osobu. Více informací
 • Dobříš
  Poplatek za odpad v Dobříši odvíjí od objemu vyprodukovaného objemu a frekvence svozu. Např. za každotýdenní svoz popelnice o objemu 110 litrů se platí 2 400 Kč ročně, za svoz kontejneru o objemu 240 litrů jednou týdně se platí 4 900 Kč ročně. Více informací
 • Hořovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hořovicích činí v roce 2016 celkem 500 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Hostivice
  Sazba poplatku za svoz odpadu v Hostivici činí 600 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Kladno
  V Kladně se v roce 2016 za svoz odpadu platí 600 Kč za osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeny osoby starší 70 let. Více informací
 • Kolín
  Poplatek za svoz odpadu v Kolíně je pro rok 2016 stanoven na 648 Kč za osobu. Více informací
 • Kralupy nad Vltavou
  Svoz komunálního odpadu v Kralupech nad Vltavou je zdarma, radnice ani v roce 2016 příslušný poplatek nevybírá. Více informací
 • Králův Dvůr
  Město Králův Dvůr vybírá za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2016 poplatek ve výši 700 Kč za osobu. U poplatníků do 15 let a od 65 let se uplatňuje snížená sazba 600 Kč ročně. Více informací
 • Kutná Hora
  Poplatek za svoz odpadu v Kutné Hoře v roce 2016 činí 650 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Lysá nad Labem
  Roční poplatek za svoz odpadu v Lysé nad Labem činí v roce 2016 celkem 690 Kč za osobu. Částku je možné snížit tříděním papíru, PET lahví a směsného plastu. Za každý kilogram vytříděného odpadu bude poplatek za odpad snížen o 2 Kč. Více informací
 • Mělník
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je pro rok 2016 v Mělníku stanoven na 500 Kč za osobu. Více informací
 • Milovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Milovicích činí v roce 2016 celkem 600 Kč za osobu. Poplatek lze snížit tříděním odpadu, za odevzdaný kilogram plastu se poplatek sníží o 2 Kč, za kilogram odevzdaného papíru o 3 Kč. Více informací
 • Mladá Boleslav
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Mladé Boleslavi je pro rok 2016 stanoven na 400 Kč za osobu. Více informací
 • Mnichovo Hradiště
  Poplatek za svoz odpadu v Mnichově Hradišti v roce 2016 činí 500 Kč za osobu. Více informací
 • Neratovice
  Poplatek za svoz odpadu v Neratovicích je nad celostátním průměrem. V roce 2016 radnice vybírá částku 720 Kč za osobu. Více informací
 • Nymburk
  V Nymburku se za svoz komunálního odpadu vybírá poplatek v roční výši 760 Kč za osobu. Více informací
 • Poděbrady
  Poplatek za komunální odpad v Poděbradech v roce 2016 je stanoven na 650 Kč za osobu. Více informací
 • Příbram
  Od 1. ledna 2016 se v Příbrami za svoz komunálního odpadu platí 552 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Rakovník
  Sazba poplatku pro poplatníka za svoz odpadu v Rakovníku je pro rok 2016 stanovena na částku 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Roztoky
  Poplatek za svoz odpadu v Roztokách je pro rok 2016 stanoven na 600 Kč za osobu. Povinnost hradit poplatek mají všichni občané do 75 let s trvalým pobytem na území obce. Více informací
 • Říčany
  V Říčanech výši poplatku za svoz odpadu určuje objem nádoby. Za svoz popelnice o objemu 60 litrů občan s trvalým bydlištěm v Říčanech platí 1 224 Kč ročně, 80litrové nádoby na 1 572 Kč a třeba za svoz kontejneru o objemu 120 litrů se platí 1 740 Kč ročně. Senioři a invalidní důchodci mají nárok na 50% slevu na svoz 60litrové nádoby. Občané s trvalým pobytem v Říčanech mají nárok na 25% slevu. Více informací
 • Sedlčany
  V Sedlčanech se svoz odpadu neplatí v přepočtu za osobu, nýbrž za každou svozovou nádobu. Třeba každotýdenní svoz popelnice o objemu 110-120 l vyjde za rok na 2 300 Kč, za svoz většího 240l kontejneru se platí 4 600 Kč. Více informací
 • Slaný
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu je pro rok 2016 stanovena na 600 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Vlašim
  Poplatek za svoz odpadu ve Vlašimi se odvíjí od velikosti užívané nádoby a frekvence svozu. Například každotýdenní svoz popelnice o objemu 70 litrů vyjde na 2 218 Kč včetně nájmu nádoby, svoz kontejneru o objemu 110 litrů vyjde na 2 839 Kč ročně. Více informací

Jihočeský kraj | © Pixabay.com

3Jihočeský kraj

 • Blatná
  V roce 2016 činí poplatek za svoz odpadu v Blatné 480 Kč za osobu a rok.
 • České Budějovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Českých Budějovicích je pro rok 2016 stanoven na 680 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Český Krumlov
  Sazba poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v Českém Krumlově jen pro rok 2016 stanovena na 552 Kč za osobu. Více informací
 • Dačice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Dačicích je pro rok 2016 stanoven ve výši 600 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Jindřichův Hradec
  Poplatek za komunální odpad je v Jindřichově Hradci na rok 2016 nastaven na 500 Kč. Více informací
 • Kaplice
  Město Kaplice stanovilo pro rok 2016 výši poplatku za svoz komunálního odpadu na 850 Kč za osobu. Více informací
 • Milevsko
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Milevsku pro rok 2016 stanovena na částku 456 Kč za osobu a za kalendářní rok. Více informací
 • Písek
  Roční částka poplatku za svoz komunálního odpadu v Písku je stanovena na 490 Kč za osobu. Více informací
 • Prachatice
  Poplatek za komunální odpad je v Prachaticích v roce 2016 nastaven na 500 Kč za rok za trvale hlášenou fyzickou osobu a 500 Kč ročně za každou stavbu určenou k rekreaci nebo za dům bez hlášeného trvalého pobytu. Více informací
 • Sezimovo Ústí
  V roce 2016 se za svoz komunálního odpadu v Sezimově Ústí vybírá poplatek 500 Kč za fyzickou osobu, případně objekt bez osob s nahlášeným trvalým pobytem. Více informací
 • Soběslav
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Soběslavi je pro rok 2016 stanoven na 550 Kč. Více informací
 • Strakonice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Strakonicích se v roce 2016 vybírá ve výši 510 Kč. Více informací
 • Tábor
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Táboře je pro rok 2016 stanovena na částku 550 Kč za osobu. Více informací
 • Třeboň
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Třeboni pro rok 2016 stanoven ve výši 500 Kč za osobu. Více informací
 • Týn nad Vltavou
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Týně nad Vltavou je pro rok 2016 stanoven na částku 680 Kč za fyzickou osobu. Více informací
 • Veselí nad Lužnicí
  V roce 2016 je ve Veselí nad Lužnicí sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu stejná jako v roce 2015. Každá fyzická osoba platí 590 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Vimperk
  Za svoz komunálního odpadu ve Vimperku platí každá fyzická osoba v roce 2016 celkem 492 Kč. Více informací
 • Vodňany
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Vodňanech v roce 2016 činí 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací

Plzeňský kraj | © Pixabay.com

4Plzeňský kraj

 • Dobřany
  Poplatek za komunální odpad činí v roce 2016 v Dobřanech 500 Kč. Více informací
 • Domažlice
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Domažlicích pro rok 2016 stanovena na částku 450 Kč za osobu. Více informací
 • Klatovy
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu v Klatovech je stanoven na částku 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nýřany
  Poplatek za svoz odpadu v Nýřanech je stanoven na základě objemu svážené nádoby a frekvence služby. Například každotýdenní svoz popelnice o objemu 110 a 120 litrů stojí 2 785 Kč ročně včetně DPH. Každotýdenní svoz kontejneru o objemu 240 litrů je zpoplatněn 5 227 Kč ročně včetně DPH. Více informací
 • Plzeň
  Výši poplatku za svoz komunálního odpadu v Plzni ovlivňuje frekvence svozu a objem nádoby. Pro rok 2016 je třeba v případě popelnic o objemu 120 litrů a týdenním svozu poplatek stanoven na 101 Kč měsíčně, u kontejnerů o objemu 240 litrů se platí 193 Kč měsíčně. Více informací
 • Přeštice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Přešticích je v roce 2016 stanoven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rokycany
  V roce 2016 se v Rokycanech za svoz komunálního odpadu hradí poplatek 550 Kč za kalendářní rok a osobu. Více informací
 • Stříbro
  Občané s trvalým pobytem ve Stříbře a v přilehlých částech platí v roce 2016 poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 Kč. Snížený poplatek 350 Kč platí studenti, kteří jsou přes týden ubytováni na kolejích a o víkendu jezdí domů. Více informací
 • Sušice
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává v roce 2016 v Sušici stejná jako v roce předchozím. Fyzická osoba nebo vlastník stavby sloužící k individuální rekreaci je povinen zaplatit 500 Kč. Více informací
 • Tachov
  Poplatky za komunální odpad v Tachově v roce 2016 činí 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Více informací

Karlovarský kraj | © Pixabay.com

5Karlovarský kraj


 • Poplatek za svoz komunálního odpadu v Aši je pro rok 2016 stanoven na částku 600 Kč. Více informací
 • Františkovy Lázně
  Ve Františkových Lázních se poplatek za svoz komunálního odpadu nevybírá. Občané mají tuto službu zdarma.
 • Cheb
  Místní poplatek za komunální odpad je v Chebu pro rok 2016 stanoven na částku 700 Kč za osobu. Více informací
 • Chodov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chodově je v roce 2016 stanoven roční sazbou 664 Kč. Více informací
 • Karlovy Vary
  Poplatek za svoz komunálního odpadu u nejběžnější popelnice s objemem 80 litrů činí 768 Kč ročně při odvozu jednou za dva týdny, v případě každotýdenního svozu se platí 1 536 Kč.
 • Kraslice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kraslicích v roce 2016 činí 375 Kč. Více informací
 • Nejdek
  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v Nejdku byl pro rok 2016 stanoven na částku 550 Kč za osobu. Více informací
 • Ostrov
  Cena za svoz odpadů v Ostrově je pro rok 2016 stanovena na 450 Kč za osobu. Stejná částka se platí také za rok za rekreační chalupu. Více informací
 • Sokolov
  Poplatky za svoz odpadu v Sokolově je odvozen od četnosti svozu a druhu nádoby. Za každotýdenní svoz popelnice o objemu 110-120 litrů se platí 1 891 Kč ročně, při svozu jednou za 14 dní cena klesá na 945 Kč. Svoz větší popelnice o objemu 240 litrů jednou za týden stojí 3 782 Kč, jednou za 14 dní pak vyjde na 1 891 Kč. Více informací

Ústecký kraj | © Pixabay.com

6Ústecký kraj

 • Bílina
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Bílině je pro rok 2016 stanoven na částku 500 Kč za osobu. Více informací
 • Děčín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2016 v Děčíně činí 500 Kč za osobu. Více informací
 • Dubí
  V Dubí se poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2016 nevybírá.
 • Duchcov
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu v Duchcově je v roce 2016 stanoven následovně: Osoby do 18 let platí 300 Kč, osoby od 19 do 65 let platí 600 Kč ročně a starší obyvatelé města platí 250 Kč. Více informací
 • Chomutov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chomutově pro rok 2016 se nemění. Stále se tak platí 250 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Jirkov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Jirkově je pro rok 2016 stanoven na částku 508 Kč. Více informací
 • Kadaň
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kadani je v roce 2016 stanoven na částku 300 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Klášterec nad Ohří
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Klášterci nad Ohří je pro rok 2016 stanovena na částku 500 Kč. Více informací
 • Krupka
  V Krupce se za svoz komunálního odpadu v roce 2016 neplatí.
 • Litoměřice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Litoměřicích v roce 2016 činí 498 Kč za osobu. Více informací
 • Litvínov
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Litvínově je pro rok 2016 stanovena na 250 Kč za osobu. Více informací
 • Louny
  Poplatek za svoz odpadu v Lounech se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti odvozů. Při týdenní frekvenci a nádobě o objemu 80 litrů činí poplatek 1 805 Kč ročně, u nádob o objemu 110 a 120 litrů se platí 2 128 Kč a za kontejner s objemem 240 litrů se platí 4 642 Kč. Více informací
 • Lovosice
  Pro rok 2016 se poplatek za svoz komunálního odpadu v Lovosicích snížil téměř na polovinu. Fyzická osobě nově platí 250 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Most
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Mostě se nevybírá, tato služba je v roce 2016 zdarma.
 • Podbořany
  Poplatek za odpady v Podbořanech je v roce 2016 stanoven na 640 Kč. Snížená sazba 480 Kč se platí za děti do 15 let, sazba 320 Kč pak za děti do 3 let. Více informací
 • Roudnice nad Labem
  V Roudnici nad Labem je již třetí rok po sobě poplatek za svoz komunálního odpadu stanoven částkou 670 Kč za poplatníka. Více informací
 • Štětí
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Štětí je v roce 2016 stanoven na částku 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Teplice
  V roce 2016 se za svoz komunálního odpadu v Teplicích neplatí.
 • Ústí nad Labem
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v Ústí nad Labem činí v roce 2016 celkem 500 Kč za občana a kalendářní rok. Více informací
 • Varnsdorf
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Varnsdorfu v roce 2016 činí 600 Kč na osobu a rok. Sazba je stejná jako v předchozím roce 2015. Více informací
 • Žatec
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Žatci se odvíjí od četnosti odvozů a objemu nádoby. Za každotýdenní svoz 110/120litrové nádoby občan zaplatí 2 323 Kč ročně, při svozu jednou za dva týdny částka klesá na 1 745 Kč. Svoz většího kontejneru o objemu 240 litrů stojí 5 039 Kč při odvozu každý týden, resp. 3 137 Kč při odvozu jednou za 14 dní. Více informací

Liberecký kraj | © Pixabay.com

7Liberecký kraj

 • Česká Lípa
  Poplatek za svoz komunálního odpadu se v České Lípě nevybírá. Občané města mají tuto službu i v roce 2016 zdarma.
 • Frýdlant
  V roce 2016 se ve Frýdlantu za svoz komunálního odpadu platí poplatek 790 Kč za osobu a rok. Od poplatku jsou osvobozeny mj. děti do 3 let věku. Slevu z poplatku je možné získat správným tříděním odpadu, kdy za každý 1 odevzdaný kilogram papíru se sazba snižuje o 3 Kč a za 1 kg odevzdaných PET lahví a plastů se snižuje o 2 Kč. Více informací
 • Hrádek nad Nisou
  Pro rok 2016 je poplatek za svoz komunálního odpadu v Hrádku nad Nisou stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Chrastava
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chrastavě je pro rok 2016 stanoven na 500 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Jablonec nad Nisou
  Ceník svozu komunálního odpadu v Jablonci nad Nisou ovlivňuje četnost odvozů a velikost nádoby. U vlastní nádoby o objemu 110 a 120 litrů a četnosti svozu jednou týdně se vybírá poplatek 2 430 Kč ročně, při frekvenci svozu 1× za 14 dní částka klesá na 1 614 Kč. Více informací
 • Liberec
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Liberci je v roce 2016 stanoven na 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nový Bor
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Novém Boru je pro rok 2016 stanoven na částku 500 Kč za osobu. Více informací
 • Semily
  Za svoz směsného odpadu se v roce 2016 v Semilech vybírá poplatek 500 Kč za osobu. Více informací
 • Tanvald
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Tanvaldě je pro rok 2016 nastaven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Turnov
  Poplatek za komunální odpad v roce 2016 je v Turnově stanoven na částku 660 Kč na osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Železný Brod
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Železném Brodě je v roce 2016 tvořen částkou 570 Kč za osobu. Více informací

Královéhradecký kraj | © Pixabay.com

8Královéhradecký kraj

 • Broumov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Broumově v roce 2016 celkem 580 Kč na osobu a rok. Více informací
 • Červený Kostelec
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v Červeném Kostelci je v roce 2016 stejná jako loni. Ovlivňuje ji četnost svozu a počet poplatníků v domě či bytě. U svozu 1× týdně, popelnice o objemu 110 či 120 litrů a jednom poplatníkovi činí částka 2 356 Kč ročně. Za každou osobu v domácnosti navíc se platí o stokorunu víc. Více informací
 • Dobruška
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Dobrušce je na rok 2016 tvořen celkovou částkou 430 Kč za osobu. Více informací
 • Dvůr Králové nad Labem
  Svoz odpadu ve Dvoře Králové nad Labem je zpoplatněn různě v závislosti na četnosti odvážky a druhu služby. Třeba týdenní svoz bez vynášky je zpoplatněn 2 250 Kč ročně, za týdenní svoz s vynáškou se platí 2 510 Kč ročně. Více informací
 • Hořice
  Poplatek za svoz odpadu v Hořicích je v roce 2016 stanoven na 250 Kč za osobu do 15 let včetně a na 500 Kč za osobu starší. Více informací
 • Hradec Králové
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hradci Králové je v roce 2016 stanoven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Stejná výše poplatku ve městě platí již od roku 2008. Více informací
 • Hronov
  Svozové známky v Hořicích jsou zpoplatněny různě v závislosti na četnosti svozu a počtu poplatníků v nemovitosti. Za každotýdenní svoz zaplatí dvoučlenná rodina 2 508 Kč ročně. Domácnost se 3 členy 2 648 Kč a čtyřčlenná rodina celkem 2 788 Kč. Více informací
 • Jaroměř
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Jaroměři je pro rok 2016 stanoven na 400 Kč. Více informací
 • Jičín
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Jičíně je pro rok 2016 stanovena na 492 Kč. Občané s trvalým pobytem v Popovicích platí 396 Kč. Více informací
 • Kostelec nad Orlicí
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kostelci nad Orlicí je v roce 2016 celkem 500 Kč za osobu. Více informací
 • Náchod
  V Náchodě se za svoz komunálního odpadu v roce 2016 vybírá poplatek 650 Kč za osobu a rok. Více informací
 • Nová Paka
  Za svoz komunálního odpadu v Nové Pace se v roce 2016 neplatí ani koruna.
 • Nové Město nad Metují
  Cena za svoz komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují je 2 155 Kč ročně v případě týdenní frekvence, resp. 1 200 Kč u čtrnáctidenní frekvence svozu. Více informací
 • Nový Bydžov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Novém Bydžově je v roce 2016 tvořen částkou 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rychnov nad Kněžnou
  Za svoz komunálního odpadu v Rychnově nad Kněžnou se v roce 2016 vybírá poplatek 500 Kč za osobu. Více informací
 • Trutnov
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává v Trutnově v roce 2016 stejná jako v roce předchozím – tedy 480 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Týniště nad Orlicí
  Roční sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu je v roce 2016 v Týništi nad Orlicí stanovena na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Vrchlabí
  Ve Vrchlabí se za svoz komunálního odpadu platí paušální částka 1 690 Kč včetně DPH za popelnici a rok.

Pardubický kraj | © Pixabay.com

9Pardubický kraj

 • Česká Třebová
  Svoz poplatku v České Třebové je v roce 2016 zpoplatněn čáskou 588 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hlinsko
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Hlinsku v roce 2016 stanoven na 300 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Holice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Holicích v Čechách je na rok 2016 stanoven ve výši 600 Kč za osobu. U seniorů nad 75 let je poplatek stanoven na 300 Kč. Více informací
 • Choceň
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Chocni je pro rok 2016 stanoven na 500 Kč za rok. Od platby poplatku jsou osvobozeny děti, které v daném kalendářním roce ještě nedovršily věku 8 let. Více informací
 • Chrudim
  Městská vyhláška stanovuje pro rok 2016 poplatek za odvoz komunálního odpadu v Chocni na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Lanškroun
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Lanškrouně činí pro kalendářní rok 2016 celkem 540 Kč za osobu. Více informací
 • Letohrad
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Letohradu je pro rok 2016 stanoven na částku 650 Kč za osobu. Tříděním odpadu je možné získat slevu z tohoto poplatku.
 • Litomyšl
  Roční sazba za svoz komunálního odpadu v Litomyšli je po rok 2016 stanovena na 576 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Moravská Třebová
  V roce 2016 se v Moravské Třebové vybírá poplatek za svoz odpadu ve výši 500 Kč za osobu. Více informací
 • Pardubice
  Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů je v Pardubicích v roce 2016 vybírán ve výši 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Polička
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Poličce je v roce 2016 stanovena na 540 Kč za osobu. Více informací
 • Přelouč
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Přelouči je pro rok 2016 stanovena na 492 Kč za osobu. Více informací
 • Svitavy
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Svitavách je v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu. Více informací
 • Ústí nad Orlicí
  Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí stanovilo pro rok 2016 poplatek za svoz komunálního odpadu na částku 590 Kč na jednoho poplatníka. Více informací
 • Vysoké Mýto
  Poplatek za svoz komunálního odpadu se ve Vysokém Mýtě v roce 2016 vybírá v částce 520 Kč za osobu. Více informací
 • Žamberk
  Výši poplatku za svoz komunálního odpadu stanovili radní v Žamberku v roce 2016 na 500 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. Více informací

Kraj Vysočina | © Pixabay.com

10Kraj Vysočina

 • Bystřice nad Pernštejnem
  Poplatek za svoz odpadu v Bystřici nad Pernštejnem je v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu ročně. Více informací
 • Havlíčkův Brod
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Havlíčkově Brodě je v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu. V rodinách se třemi a více nezaopatřenými dětmi ve věku do 26 let a žijícími ve společné domácnosti se poskytuje úleva z roční sazby poplatku ve výši 300 Kč. Více informací
 • Humpolec
  Svoz komunálního odpadu v Humpolci je zpoplatněn částkou 600 Kč splatnou za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Chotěboř
  Za svoz komunálního odpadu v Chotěboři platí občané poplatek 456 Kč ročně. Více informací
 • Jihlava
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Jihlavě je účtován ve výši 680 Kč za osobu a kalendářní rok. Zapojením do motivačního programu je možné čerpat slevu z tohoto poplatku. Více informací
 • Moravské Budějovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Moravských Budějovicích je v roce 2016 tvořen sazbou 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nové Město na Moravě
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Novém Městě na Moravě je stanoven na 480 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Pelhřimov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Pelhřimově je v roce 2016 stanoven na 650 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Světlá nad Sázavou
  Za svoz komunálního odpadu se v roce 2016 ve Světlé nad Sázavou vybírá paušální poplatek 540 Kč za osobu. Více informací
 • Třebíč
  V Třebíči se v roce 2016 vybírá poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu ve výši 648 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Velké Meziříčí
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává ve Velkém Meziříčí již několik let po sobě stejná. Občané platí 500 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Žďár nad Sázavou
  Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává v roce 2016 ve Žďáru nad Sázavou stejně vysoký jako v roce předešlém. Občané města platí paušální poplatek 580 Kč za kalendářní rok. Více informací

Jihomoravský kraj | © Pixabay.com

11Jihomoravský kraj

 • Blansko
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Blansku je stanoven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok.
 • Boskovice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Boskovicích v roce 2016 nastaven na 550 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Více informací
 • Brno
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Brně je 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2016. Snížená sazba poplatku ve výši 500 Kč je vybírána za dítě, které v roce 2016 nedosáhne věku 4 let a za seniora, který v témže roce dosáhne věku 70 let a více. Více informací
 • Břeclav
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Břeclavi od 1. ledna 2016 stanoven nově na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Bučovice
  Místní poplatek za komunální odpad v Bučovicích je v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Dolní Dubňany
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Dolních Dubňanech je v roce 2016 stanoven na 450 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hodonín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hodnoníně je v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Ivančice
  Poplatek za komunální odpad v Ivančicích je v roce 2016 stanoven na 550 Kč. Ze snížené 450 Kč za rok se mohou těšit děti do 3 let věku včetně a osoby starší 70 let. Více informací
 • Kuřim
  V Kuřimi se v roce 2016 za svoz komunálního odpadu platí 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kyjov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kyjově je v rámci České republiky jeden z nejnižších. Obyvatelé města platí pouze 250 Kč ročně. Více informací
 • Letovice
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Letovicích je v roce 2016 stanovena na 550 Kč. Více informací
 • Mikulov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Mikulově je v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Slavkov u Brna
  V roce 2016 se za každotýdenní svoz popelnice ve Slavkově u Brna platí 1 800 Kč, poplatek za svoz jednou za 14 dní je stanoven na 1 400 Kč za rok. Více informací
 • Šlapanice
  Občané Šlapanic za svoz komunálního odpadu v roce 2016 neplatí, město jim poskytuje tuto službu zdarma.
 • Tišnov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Tišnově je na rok 2016 stanoven v částce 500 Kč za osobu. V místních částech Hajánky, Hájek, Jamné a hPejškov se vybírá snížená sazba poplatku ve výši 400 Kč za kalendářní rok. Více informací
 • Veselí nad Moravou
  Poplatek za svoz odpadu na rok 2016 byl ve Veselí nad Moravou snížen na 456 Kč za jednoho poplatníka a rok. Více informací
 • Vyškov
  Ve Vyškově se v roce 2016 uplatňuje sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 580 Kč za osobu a jeden kalendářní rok. Více informací
 • Znojmo
  Pro rok 2016 je ve Znojmě stanovena výše poplatku za svoz komunálního odpadu opět na částku 400 Kč ročně za osobu. Více informací

Olomoucký kraj | © Pixabay.com

12Olomoucký kraj

 • Hranice (okres Přerov)
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Hranicích v okrese Přerov činí v roce 2016 celkem 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Jeseník
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Jeseníku je pro rok 2016 stanovena na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kojetín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2016 v Kojetíně stejný jako v roce předešlém: Celkem 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Lipník nad Bečvou
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2016 v Lipníku nad Bečvou stanoven na 623 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Litovel
  Poplatek za svoz komunálního odpadu činí v Litovli v roce 2016 celkem 500 Kč za osobu a za kalendářní rok. Splatnost poplatku je do 30. června 2016. Více informací
 • Mohelnice
  Za svoz komunálního odpadu se v Mohelnici vybírá poplatek 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Olomouc
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Olomouci je v roce 2016 nastaven na 660 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Více informací
 • Prostějov
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v Prostějově již čtvrtý rok stejný, činí 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Pokud poplatník v příslušném roce dovrší 65 a více let věku, poplatek klesá na 492 Kč. Více informací
 • Přerov
  Poplatek za smetné je v Přerově v roce 2016 nastaven na částku 650 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplatku je do konce června. Více informací
 • Šternberk
  Poplatky za svoz komunálního odpadu ve Šternberku zůstávají v roce 2016 beze změn, občané města platí 550 Kč ročně, chataři platí 275 Kč. Více informací
 • Šumperk
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Šumperku pro rok 2016 stanovena na 612 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Slevu 48 Kč za kalendářní rok může získat poplatník, který ke svozu používá svoji vlastní nádobu. Úlevu lze poskytnout je jednotně pro všechny poplatníky v objektu označeném jedním orientačním číslem. Více informací
 • Uničov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Uničově v roce 2016 činí jen 384 Kč. Více informací
 • Zábřeh
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 2016 v Zábřehu stanoven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací

Moravskoslezský kraj | © Pixabay.com

13Moravskoslezský kraj

 • Bílovec
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Bílovci v roce 2016 nastaven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Bohumín
  Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou v Bohumíně stanovovány na základně četnosti vyvážky a objemu nádoby. Za svoz 110litrové popelnice se platí 54 Kč, při frekvenci vývozu jednou týdně se tak ročně platí 2 808 Kč, při četnosti jednou za 14 dní sazba činí 1 404 Kč. Jeden svoz kontejneru o objemu 1 100 litrů je zpoplatněn 307 Kč, při každotýdenním vývozu tak roční poplatek dosahuje 15 964 Kč. Tato částka se však rozpočítává mezi všechny domácnosti v bytových domech. Více informací
 • Bruntál
  Poplatek za popelnice je v Bruntále v roce 2016 nastaven na 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek byl po 9 letech navýšen o 50 Kč. Více informací
 • Český Těšín
  Sazba poplatku pro poplatníka za svoz komunálního odpadu je v roce 2016 v Českém Těšíně celkem 480 Kč za osobu a kalendářní rok. Osoby starší 70 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí jen 360 Kč za rok.Občané, kteří v tomto roce dosáhnout 80 a více let, neplatí poplatek vůbec. Více informací
 • Frenštát pod Radhoštěm
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2016 stanoven na 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Frýdek-Místek
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Frýdku-Místku v roce 2016 stejný jako v roce předešlém, platí se 492 Kč za osobu. Lidé starší 70 let platí ročně jen 252 Kč. Děti do 3 let jsou od platby poplatku za svoz komunálního odpadu osvobozeny. Více informací
 • Frýdlant nad Ostravicí
  Poplatek za svoz komunálního odpadu ve Frýdlantu nad Ostravicí patří mezi nejvyšší v České republice. Fyzická osoba s trvalým pobytem v městě zde v roce 2016 platí 700 Kč. Osoby, které v tomto roce dosáhnou alespoň 70 let, nebo naopak dosáhnou věku maximálně 6 let, platí 350 Kč. Více informací
 • Havířov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Havířově je pro roky 2016 a 2017 stanoven na 552 Kč za osobu a kalendářní rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 3 let věku. Více informací
 • Hlučín
  Poplatky za komunální odpad v roce 2016 jsou v Hlučíně tvořeny částkou 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Karviná
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Karviné v roce 2016 stanoven na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se narodily v aktuálním kalendářním roce. Více informací
 • Kopřivnice
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Kopřivnici je pro rok 2016 stanoven na 498 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kravaře
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je v Kravařích v roce 2016 celkem 550 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Krnov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Krnově v roce 2016 nastaven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Nový Jičín
  Za svoz komunálního odpadu se v Novém Jičíně v roce 2016 platí celkem 552 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Odry
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v Odrách v roce 2016 tvořen celkovou částkou 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Opava
  Za svoz komunálního odpadu v Opavě se v roce 2016 vybírá paušální poplatek 495 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Orlová
  Sazba místního poplatku za svoz komunálního odpadu v Orlové pro rok 2016 činí celkem 624 Kč za osobu. Více informací
 • Ostrava
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v Ostravě v roce 2016 tvořen částkou 498 Kč za osobu a kalendářní rok. Splatnost poplatku je do 30. června kalendářního roku. Více informací
 • Petřvald
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Petřvaldu v okrese Karviná je 612 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Příbor
  Místní poplatek za komunální odpady je v roce 2016 v Příboru stanoven na 468 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rychvald
  Za svoz komunálního odpadu se v roce 2016 vybírá poplatek 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rýmařov
  Poplatek za svoz komunálního odpadu patří v Rýmařově mezi nejvyšší v rámci celé republiky. Základní výše poplatku je 700 Kč na osobu a kalendářní rok, 50% slevu mohou využít studenti, kteří jsou ubytováni mimo Rýmařov. Více informací
 • Studénka
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je v roce 540 Kč ve Studénce nastaven na 540 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Třinec
  Za svoz komunálního odpadu se v Třinci v roce 2016 vybírá poplatek 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Vratimov
  Cenu svozu odpadu ve Vratimově je tvořena na základě frekvence svozu a typu odpadkové nádoby. Například svoz běžné popelnice o objemu 110 litrů jednou za dva týdny stojí 1 728 Kč ročně, každotýdenní svoz vyjde na 2 760 Kč. Více informací

Zlínský kraj | © Pixabay.com

14Zlínský kraj

 • Bystřice pod Hostýnem
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Bystřici pod Hostýnem v roce 2016 zdražil z 492 Kč na 516 Kč za osobu a kalendářní rok. Od poplatku jsou odvobozeny děti mladší 1 roku, senioři nad 85 let věku a držitelé průkazu ZTP/P. Více informací
 • Holešov
  Částka vybíraná za svoz odpadu v Holešově je v rámci České republiky nadprůměrná, sazba poplatku činí 696 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Hulín
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Hulíně je pro rok 2016 stanovena na 444 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Kroměříž
  Za svoz komunálního odpadu se v Kroměříži v roce 2016 vybírá poplatek 492 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Napajedla
  Poplatek za svoz komunálního odpadu v Napajedlech ovlivňuje frekvence svozu a objem vyvážené nádoby. Například svoz nejběžnější popelnice o objemu 110-120 litrů vyjde při vývozu jedenkrát týdně na 2 172 Kč za rok, při odvozu jednou za 14 dní na 1 140 Kč. Svoz kontejneru s objemem 1 100 litrů jednou za týden vyjde na 17 316 Kč za rok, nicméně na tuto částku se většinou skládá více obyvatel bytového domu. Více informací
 • Otrokovice
  Za svoz komunálního odpadu se v Otrokovicích v roce 2016 vybírá poplatek 480 Kč na osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Rožnov pod Radhoštěm
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2016 stanoven na 492 Kč. Více informací
 • Slavičín
  Cena za svoz a likvidaci odpadů je ve Slavičíně v roce 2016 ovlivněna velikostí nádoby a četností svozu. Svoz klasické popelnice s objemem 110/120 litrů jednou za týden vyjde ročně na 2 330 Kč, při nižší čtrnáctidenní frekvenci se za svoz platí 1 140 Kč ročně. Více informací
 • Staré Město (okres Uherské Hradiště)
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Starém Městě u Uherského Hradiště je 600 Kč za osobu a kalendářní rok. Ušetřit až 100 % z této částky lze díky systému úlev, město za každý odevzdaný pytel plastů o objemu minimálně 120 litrů označený čárovým kódem poplatníka sníží sazbu o 7 Kč. Více informací
 • Uherské Hradiště
  Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v Uherském Hradišti je pro rok 2016 stanovena na 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Uherský Brod
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu v Uherském Brodě je pro rok 2016 stanovena na částku 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Valašské Meziříčí
  Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu ve Valašském Meziříčí je pro rok 2016 stanovena na 490 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Vsetín
  Poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Vsetíně v roce 2016 stanoven na 492 Kč na osobu a kalendářní rok. Více informací
 • Zlín
  Místní poplatek za svoz komunálního odpadu je ve Zlíně v roce 2016 stanoven na částku 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Více informací

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu